Gå til innhold

Kollektivfelt mellom Storelva og Blåselvegen

Kollektivfelt mellom Storelva og Blåselvegen

Status for prosjektet: Planlagt oppstart i perioden 2019-2023

Vi skal bygge 1,7 kilometer kollektivfelt for nordgående busstrafikk mellom Storelva og Blåselvegen. Målet er å redusere framkommelighetsutfordringer for bussruter som følger hovedvegen på Kvaløya. I dag starter rushtidskøen ved Storelva, og et nytt kollektivfelt vil gjøre at bussen kan kjøre forbi bilkøen, og dermed komme seg raskere til sentrum.

  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 108 millioner kroner.
  • Det er satt av midler til å planlegge tiltaket i perioden 2019-2023.
  • Kollektivfeltet starter ved Storelva terminal.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.