Gå til innhold

Kollektivfelt og kryss i Sykehusveien

Kollektivfelt og kryss i Sykehusveien

Status for prosjektet: Vedtatt i kommunestyret og fylkestinget

Vi skal bygge 650 meter toveis kollektivfelt fra UNNs hovedinngang til krysset ved Klokkargårdsbakken. Den eksisterende vegen skal samtidig utvides, og kryssene i Sykehusvegen/Klokkargårdsbakken, Hansine Hansens veg/Sykehusvegen og Sykehusvegen/adkomst legevakten skal også legges om.

  • Det skal samtidig bygges en planskilt kryssing for fotgjengere og syklister.
  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 40 millioner kroner.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.