Kollektivfelt mellom Blåselvegen og Blåmannsvegen

STATUS FOR PROSJEKTET: Foreslått for kommunestyret

Bygge 1,5 kilometer kollektivfelt nordover for å gi bussen bedre framkommelighet mot sentrum.