Ny bru til Kvaløya

STATUS FOR PROSJEKTET: Foreslått for kommunestyret

Bygge ny bru fra Langnes til Selnes. Det gir bedre framkommelighet og kortere reisetid for gående, syklende, kollektiv og næringstrafikken.

Samtidig får nødetatene bedre beredskap.