Kollektivfelt mellom Storelva og Blåselvegen

STATUS FOR PROSJEKTET: Foreslått for kommunestyret

Bygge 1,7 kilometer kollektivfelt nordover for å gi bussen bedre framkommelighet mot sentrum.