Nord-Tromsøya

Klikk på bildet eller velg fra listen:

KOLLEKTIVFELT MELLOM BLÅSELVEGEN OG BLÅMANNSVEGEN NY BRU TIL KVALØYA KOLLEKTIV-, SYKKEL- OG GANGETILTAK I LANGNESOMRÅDET NYTT KRYSS NEDERST I TVERRFORBINDELSEN NY TUNNEL OG HOVEDVEI TIL FLYPLASSEN NY BUSSTERMINAL I GIÆVERBUKTA BEDRE VEI OG KRYSS I KLOKKARGÅRDSBAKKEN KOLLEKTIVFELT OG KRYSS 
I SYKEHUSVEGEN BEDRE VEI MELLOM GIMLE OG HÅNDVERKERVEGEN SYKKELVEI MED FORTAU LANGS DRAMSVEGEN PARKER OG LEKEPLASSER, BENKER OG KUNST NY SENTRUMSTERMINAL OG BEDRE FORHOLD FOR GÅENDE OG SYKLENDE I SENTRUM SYKKELTRASE OVER TROMSØYA MELLOM SENTRUM OG LANGNES SYKKELVEG MED FORTAU LANGS STRANDVEGEN SYKKELVEG MED FORTAU LANGS KVALØYVEGEN METROLINJE SYKKELVEG MED FORTAU LANGS KVALØYVEGEN BEDRE FRAMKOMMELIGHET FOR BUSSER LANGS STRANDVEGEN INNFARTSPARKERING PÅ SKJELNAN KOLLEKTIVKNUTEPUNKT I KROKEN SYKKELVEG MED FORTAU RUNDT NORDSPISSEN KOLLEKTIVFELT I TROMSDALEN