Gå til innhold

Ny bru til Kvaløya

Ny bru til Kvaløya

Status for prosjektet: Planlagt prosjekteringsoppstart i perioden 2019-2023

Vi skal bygge ny bru mellom Langnes og Selnes. Det gir bedre framkommelighet og kortere reisetid for gående, syklende, kollektiv og næringstrafikk. Det skal bygges to felt, og brua blir om lag 1,6 kilometer land. Brua skal kobles til nye kryssløsninger på begge sider og omarbeiding av kryssløsninger og tilhørende gang- og sykkelløsninger er en del av prosjektet.

  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 1,6 milliarder kroner.
  • Det er satt av midler til å planlegge veien i perioden 2019-2023.
  • Ei ny bru til Kvaløya vil også gi nødetatene flere muligheter og potensielt kortere vei under utrykning.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.