Gå til innhold

Ny bussterminal i Giæverbukta

Ny bussterminal i Giæverbukta

Status for prosjektet: Vedtatt i kommunestyret og fylkestinget

Giæverbukta er den største bussholdeplassen i Tromsø, og et svært viktig knutepunkt som fungerer som byttepunkt mellom bussruter og som målpunkt til handelsparken. Dagens terminal er utformet slik at bussene må kjøre inn i den sørlige delen, og ut i den nordlige delen av holdeplassen. Det betyr at bussene må gjennom de samme rundkjøringene og køene flere ganger – noe som er særs lite hensiktsmessig. Oppstillingen av bussholdeplassene i en såkalt “lamelloppstilling” gir også dårlige forhold for ventende passasjerer.

  • Ombyggingen av terminalen er delt opp i to trinn. I første trinn skal bussoppstillingen og venteområdene reorganiseres for bedre komfort og tilrettelegging for passasjerene.
  • I trinn to skal hele terminalen bygges om, slik at bussene kan kjøre inn og ut av terminalen i samme ende. Det betyr at bussene unngår “ekstrarunden” de er nødt til å kjøre i dag.
  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 171 millioner kroner.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.