Gå til innhold

Ny rundkjøring på «tverrforbindelsen»

Ny rundkjøring på «tverrforbindelsen»

Status for prosjektet: Vedtatt i kommunestyret og fylkestinget

Vi skal bygge en ny rundkjøring på “Langnes-sida” av Tverrforbindelsen. Rundkjøringen skal koble sammen “tverrforbindelsen”, den nye internvegen som skal bygges inn mot Jekta og et framtidig Ikea, og Huldervegen. Dette gjør at trafikken kan deles opp langt tidligere – og de som skal til Hamna eller handelsparken får en “egen” veg, og unngår å kjøre inn i rundkjøringen i Giæverbukta.

  • Tiltaket inngår i områdereguleringsplan for Langnes som ble vedtatt i 2014.
  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 85 millioner kroner.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.