Gå til innhold

Sykehusvegen

Sykehusvegen

Status for prosjektet: Foreløpig planlagt byggestart​ 2024-2029  ​

Tiltak ​

  • Bygge kollektivfelt langs Sykehusvegen. ​
  • Bygge planskilt kryssing for fotgjengere og syklister.​
  • Utbedre krysset Sykehusvegen/Hansine Hansens veg.  ​

Avgrensning

  • Fra Hansine Hansens veg til Klokkargårdsbakken ​
  • Ca. 600 m.  ​

Kostnadsoverslag 

  • 45 mill. kr. (2019-kroner)​

Foreløpig planlagt byggestart

  • 2024-2029  ​