Gå til innhold

Redusere flaskehalser for bussen

Redusere flaskehalser for bussen

Status for prosjektet: Planlagt oppstart i perioden 2019-2023

  • Flere deler av dagens bybusstraseer både på Tromsøya, fastlandet og Kvaløya er i dag preget av flaskehalser i form av for eksempel lyskryss, kryss med mye personbiltrafikk og lange køer.
  • Vi skal redusere flaskehalsene ved for eksempel å gi bussene fortrinnsrett i lyskryssene.
  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 60 millioner kroner.
  • Det er satt av midler til å gjennomføre tiltaket i perioden 2019-2023.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.