Gå til innhold

Sykkeltrase over Tromsøya mellom sentrum og Langnes

Sykkeltrase over Tromsøya mellom sentrum og Langnes

Status for prosjektet: Planlagt ferdigstilt i 2018

Vi bygger nå en gjennomgående sykkeltrasé mellom sentrum og Langnes. Sykkeltraseen består av sykkelfelt og sykkelveg med fortau, og starter ved Kirkegårdsbakken. Sykkeltraseen fortsetter ved Coop Xtra på Elverhøy og går videre over Bymyra mot Stalheim. Den siste delen av sykkeltraseen går ned første del av Langnesbakken og skal ta av inn i Huldervegen før den fortsetter ned til Workinntunet, der den skal kobles på eksisterende gang- og sykkelveg inn i handelsparken.

  • Tiltaket skal ferdigstilles i 2018.