Gå til innhold

Sykkelveg med fortau fra Workinntunet mot Jekta

Sykkelveg med fortau fra Workinntunet mot Jekta

Status for prosjektet: Vedtatt i kommunestyret og fylkestinget

Vi skal bygge ny sykkelveg med fortau fra Workinntunet mot Jekta, via «tverrforbindelsen». Den nye sykkelvegen med fortau vil følge det nye kollektivfeltet som skal bygges langs samme strekning. Det skal bygges en egen overgang over “tverrforbindelsen” for gående og syklende, som skal sikre god trafikksikkerhet for de myke trafikantene.

  • Tiltaket skal gjøre det langt mer effektivt å bruke beina eller sykkelen til handelsområdet på Langnes. Den nye gang- og sykkelvegen skal kobles til sykkelvegen med fortau fra sentrum til Huldervegen – som ferdigstilles i 2018.
  • Prosjektet er en del av “Tiltakspakke Langnes” som har et foreløpig kostnadsoverslag på 555 millioner kroner.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.