Gå til innhold

Sykkelveg med fortau langs Kvaløyvegen

Sykkelveg med fortau langs Kvaløyvegen

Status for prosjektet: Vedtatt i kommunestyret og fylkestinget

Vi skal bygge ny sykkelveg med fortau fra Langnesbakken til Mellomvegen langs Kvaløyvegen. Å skille gående og syklende er et viktig trafikksikkerhetstiltak da sykkelen i stadig større grad blir brukt som transportmiddel, og har behov for et eget område hvor en kan sykle i høyt tempo. Der det i dag ligger gang- og sykkelveg skal denne utvides og få bedre belysning. Der det i dag ikke ligger gang- og sykkelveg skal dette bygges. I tillegg skal kryssene sikres bedre, med blant annet opphevet gangfelt.

Skille gående og syklende fra Langnesbakken til krysset med Mellomvegen på Sydspissen. Her får syklister og fotgjengere hver sin dedikerte del av veien.

  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 86 millioner kroner.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.