Gå til innhold

Sykkelveg med fortau langs Strandvegen

Sykkelveg med fortau langs Strandvegen

Status for prosjektet: Planlagt oppstart i perioden 2019-2023

Vi skal bygge ny sykkelveg med fortau fra Mellomvegen til Bjørnøygata langs Strandvegen. Å skille gående og syklende er et viktig trafikksikkerhetstiltak da sykkelen i stadig større grad blir brukt som transportmiddel, og har behov for et eget område hvor en kan sykle i høyt tempo. Strandvegen kobler sentrum til Telegrafbukta og Folkeparken, som i dag er to av Tromsøs viktigste friluftsområder. Veien består i dag av to kjørefelt og et oppstykket fortau.

  • Den nye sykkelvegen med fortau skal gå langs hele strekningen, og skal gjøre det langt mer sikkert å være myk trafikant – blant annet planlegger vi opphevede overganger for å gjøre sikkerheten i kryss bedre.
  • Prosjektet samkjøres med bedre bussframkommelighet langs Strandvegen (se eget prosjekt).
  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 100 millioner kroner.
  • Det er satt av midler til å planlegge og bygge veien i perioden 2019-2023.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.