Gå til innhold

Sykkelveg med fortau rundt Nordspissen

Sykkelveg med fortau rundt Nordspissen

Status for prosjektet: Vedtatt i kommunestyret og fylkestinget

Vi skal bygge ny sykkelveg med fortau fra Stakkevollvegen til Nordøyavegen langs Stakkevollvegen og Ringvegen. Å skille myke fra harde trafikanter er det mest effektive tiltaket for øke trygghetsfølelsen. Spesielt sykkelen blir i stadig større grad brukt som transportmiddel, og har behov for et dedikert område å ferdes, uten konflikt med gående eller kjørende. Området mangler infrastruktur for myke trafikanter i dag, samtidig som det er mye tungtrafikk i området.

  • Kryssløsningene skal gjennomgås, og det skal bygges underganger i kryss som kan skape dårlig trafikksikkerhet.
  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 207 millioner kroner.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.