Gå til innhold

Sykkelvei med fortau langs Dramsvegen

Sykkelvei med fortau langs Dramsvegen

Status for prosjektet: Planlagt oppstart i perioden 2019-2023

Vi skal bygge ny sykkelveg med fortau langs Dramsvegen med fra Skolegata til Erling Kjeldsens veg. Å skille myke fra harde trafikanter er det mest effektive tiltaket for øke trygghetsfølelsen. Spesielt sykkelen blir i stadig større grad brukt som transportmiddel, og har behov for et dedikert område å ferdes, uten konflikt med gående eller kjørende.»

Vi har planlagt å bygge sykkelveg med fortau langs hele Dramsvegen, noe som vil kreve omdefinert kjøremønster da vegbredden bare er på om lag åtte meter.

  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 34 millioner kroner.
  • Det er satt av midler til å planlegge og bygge ut tiltaket i perioden 2019-2023.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.