Gå til innhold

Sykkeltrasé over Tromsøya mellom sentrum og Langnes

Sykkeltrasé over Tromsøya mellom sentrum og Langnes

Status for prosjektet: Foreløpig planlagt byggestart ​2024-2029 ​

Tiltak

  • Etablere sykkeltrasé over Tromsøya. ​

Avgrensning

  • Kirkegårdsvegen – Prost Schielderups gate – Bymyra – Langnesvegen –

Huldervegen.

  • Ca. 1,3 km. ​

Kostnadsoverslag 

  • 45 mill. kr. (2019-kroner)​

Foreløpig planlagt byggestart

  • 2024-2029 ​