Gå til innhold

Ny tunnel og hovedveg mellom Breivika og flyplassen

Ny tunnel og hovedveg mellom Breivika og flyplassen

Status for prosjektet: Foreløpig planlagt byggestart​ 2024-2029  ​

Tiltak

  • Bygge ny tunnel fra Breivika til Langnes, og ny hovedveg videre til flyplassen i kulvert under den planlagt utvidede rullebanen. ​

Avgrensning

  • Fra Breivika til flyplassen ​

Kostnadsoverslag 

  • 2.200 mill. kr. (2019-kroner)​

Foreløpig planlagt byggestart

  • 2024-2029  ​