Gå til innhold

Veien videre for arbeidet med Tenk Tromsø

I påvente av forhandlinger med staten om inngåelse av en byvekstavtale jobber prosjektgruppen i Tenk Tromsø videre.

– Prosjektgruppa i Tenk Tromsø jobber videre med oppgavene knyttet til planlegging og forberedelser.  Vi ser fram til å snarlig komme videre i prosessen for å løses viktige utfordringer for byen, forteller prosjektleder Veronica Wiik fra Statens vegvesen.

Bompengeforliket

I august ble det såkalte «Bompengeforliket» mellom regjeringspartiene inngått. Forliket gir føringer for regjeringens politikk for finansiering av bypakker med bompenger, framtidige byvekstavtaler og transportpolitikk for byområdene. Les hele avtalen her.

Bompengeavtalen vil også ha konsekvenser for Tenk Tromsø.  Nøyaktig hvilken betydning avtalen vil ha for Tromsø vil Samferdselsdepartementet redegjøre for i et eget brev.  For alle byområdene vil nok følgende punkter være viktig å få drøftet i den videre dialogen:

  • Videreutvikling av nullvekstmål – hva innebærer dette?
  • Krav til egenandel fra kommunene og fylkene
  • Prioritering av prosjekter
  • Tidspunkt for oppstart av byvekstforhandlinger

Det er altså flere forhold som ikke er avklarte ennå, men Tenk Tromsø har i likhet med de øvrige byområdene fått beskjed om at dette jobbes det med, og at byområdene vil få svar på de spørsmål som er reist i etterkant av Bompengeforliket.

Belønningsmidler videreføres

Det som er klart gjennom Bompengeforliket er at byene skal fortsatt kunne søke om Belønningsmidler videreført på samme nivå som tidligere. For Tromsø jobbes det nå med en fireårig søknad som vil bli klar i løpet av desember 2019.

Videreføring av drivstoffavgift

Den lokale drivstoffavgiften i Tromsø ble i vår bestemt forlenget til 2022, eller inntil den avløses av en ny brukerfinansieringsordning.  I september bestemte politikerne i Tromsø seg for at de ønsket en sak som vurderte en økning av selve avgiften. Kommune- og byutviklingsutvalget og Miljø-, klima- og samferdselsutvalget har nå behandlet saken. Begge utvalgene fattet vedtak om at en eventuell økning i hovedsak skal gå til trygge skoleveger. Videre behandling i kommunen er planlagt i januar 2020.

Ny styringsgruppe for Tenk Tromsø

Mandag 2. desember ble det konstituert ny styringsgruppe for Tenk Tromsø. Styringsgruppen består av ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø kommune, fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Troms og Finnmark fylkeskommune og avdelingsdirektør Unni M. Gifstad i Statens vegvesen.

Veien videre

Under samarbeidsparaplyen Tenk Tromsø og Belønningsordningen jobbes det fortsatt med en rekke planprosjekter i Tenk Tromsøs portefølje.

– Planarbeidet vi har gjort og er i gang med er viktig for Tromsø, disse vil tilby løsninger for en by i vekst og sammen med andre tiltak sørge for at Tromsø er stand til å takle veksten på en sunn måte, avslutter prosjektleder Veronica Wiik.