Gå til innhold

Vi tenker sammen om Tromsø

Tenk Tromsøs folkemøter har vist at det er et stort engasjement blant innbyggerne for blant annet trygge skoleveger, vegstøv og busstilbud. Dette skal vi sammen bruke til å utvikle fremtidens transportløsninger.

Tromsø er en attraktiv by som vokser raskt. Om knappe 15 år vil byen ha 20 prosent flere innbyggere. Uten nye vaner og muligheter på våre daglige reiser til jobb og fritidsaktiviteter får vi 30 000 flere daglige bilreiser, på vegene der vi allerede står i kø til tider av døgnet. En slik by kan bli mindre attraktiv, både for oss som bor her allerede og de som kommer hit i framtiden.

Hva skal til for at det skal bli raskere, enklere og sunnere å komme seg fram, også når vi blir betydelig flere i byen vår? Dette spørsmålet har vi de siste ukene stilt på til sammen sju folkemøter i ulike deler av byen, der vi har fått sjansen til å snakke med flere hundre engasjerte innbyggere. Før, under og etter disse folkemøtene har vi fått minst like mange innspill på e-post og i sosiale medier. Tromsø er en enkel by å leve i, og engasjementet for at det skal forbli slik, er stort. Imponerende stort! Alle innspillene vi har fått, skrives i disse dager inn i tabeller, kart og dokumenter. Slik blir de med når Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen planlegger å legge til rette for at vi skal reise enkelt i framtidas Tromsø.

Noen sentrale ting peker seg ut etter folkemøtene. For det første er det mange foreldre som sier vi må gjøre noe med skolevegene. Ingen andre tema har gitt oss flere konkrete, gode innspill enn hva vi bør gjøre for å skape trygge skoleveger for barna i Tromsø. Dette vil vi prioritere høyt i «Tenk Tromsø». Foreldre som kjører sine barn på skolen fordi de opplever skolevegen som utrygg, kjører også videre på jobb. For hver skoleveg vi lykkes med å gjøre tryggere, gir vi også mange voksne et alternativ til bilen.

For det andre er det åpenbart at støv og støy preger altfor manges nærmiljø. Fra før vet vi at 10 000 boliger i Tromsø er så utsatt for støy at de bør skjermes, eller at trafikken rundt dem må reguleres på en annen måte. Vi vet også at luftkvaliteten i byen mange dager i året er dårligere enn anbefalt. Likevel gjør det inntrykk når vi snakker med de som lever nærmest dette, og ikke minst ser bildene folk sender oss etter folkemøtene. Dette må også være med når vi jobber videre med «Tenk Tromsø». Vi må prioritere det først og fremst fordi det bedrer manges hverdag, og fordi det vil bidra til at vi når målene om at flere skal velge å ta buss, gå eller sykle. Et bedre utemiljø, gjør det hyggeligere og mer fristende å bruke det samme utemiljøet som arbeids- eller skoleveg, noe som igjen skaper et enda bedre utemiljø. Hvis vi planlegger riktig nå, kan vi altså snu en negativ spiral til en positiv spiral.

Busstilbudet har vært det tredje store temaet på høstens folkemøter. Mange er godt fornøyde med tilbudet, men vi har fått tydelige tilbakemeldinger om at vi må gjøre noe for at enda flere skal velge bussen. Noen ønsker bedre samordning av rutene eller lavere priser. Andre vil ha internbusser i bydelen sin, for eksempel på Kvaløya. Enda tydeligere er det at vi trenger flere bussavganger, og mer presise busser. Mange har pekt på at problemet med at bussene står i den samme køa som bilene. Derfor er et av de mest sentrale temaene for oss i fortsettelsen at bussen må ha full framkommelighet. Det har også vært svært hyggelig å se at stadig flere ønsker seg innfartsparkeringer av den typen som allerede finnes og skal utvides i Eidkjosen, der man kan sette fra seg bilen eller sykkelen og ta bussen videre.

I forkant av folkemøtene gjennomførte Norstat en undersøkelse for oss, fordi vi ville ha mer kunnskap om hvordan Tromsøs innbyggere opplever sine reisehverdag. Et av de mest sentrale funnene i denne undersøkelsen er at to av tre mener de trenger egen bil for å leve i Tromsø. På folkemøtene registrerer vi en tilsvarende stor interesse for et bedre busstilbud, og nye og tryggere gang- og sykkelveger. Det forteller oss at det er en
vilje hos mange til å la bilen stå, men at vi i dag har få for reelle alternativ. «Tenk Tromsø» skal levere alternativ, mange og gode nok til at vi velger å ta buss, gå eller sykle på halvparten av våre daglige reiser.

De store grepene kommer etter kommune- og fylkestingets, og deretter Stortingets vedtak om bomringer, og de politiske prioriteringene på hvilke veger, gangstier og sykkelveger inntektene skal være med på å finansiere. Det første tiltaket kommer allerede like over nyttår. Da vil mobil-appen vår «Troms Reise» fortelle deg når bussen kommer til holdeplassen din, slik at du slipper å vente unødig. Den samme informasjonen kommer også på mange holdeplasser. Forhåpentlig vil det være ett av mange framtidige bidrag til at flere kan la bilen stå.

Ragni Løkholm Ramberg (Tromsø kommune), Ivar B. Prestbakmo (Troms fylkeskommune) og Torbjørn Naimak (Statens vegvesen)

Denne kronikken sto på trykk i Nordlys 28. november 2016.