Gå til innhold

12 prosent vekst i antall bussreiser

To av tre innbyggere i Tromsø mener det er nødvendig å ha egen bil i byen. Det utfordrer oss, mener de som planlegger reisene i framtidsbyen.

Om 15 år skal det være mulig for Tromsøs innbyggere å velge bussen, sykkelen eller ta beina fatt på minst halvparten av ukas reiser til jobb, trening og kafèbesøk. Det er målet for Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen i samarbeidsprosjektet «Tenk Tromsø». Beregningene viser at uten nye reisevaner skaper folkeveksten 30.000 flere daglige bilreiser i 2030.

– Vi planlegger en by i sterk vekst, og som fortsatt skal være attraktiv for oss som allerede bor her, og de som kommer til de neste årene, sier Ragni Løkholm Ramberg (Ap), leder i styringsgruppa for «Tenk Tromsø»-prosjektet.

Nødvendig å ha bil

For å finne ut hvor skoen allerede trykker har de tre etatene spurt Tromsøs innbyggere hva de synes om hverdagsreisene sine. I undersøkelsen som Norstat nylig har gjennomført, svarer to av tre i Tromsø at det er nødvendig å ha egen bil i byen.

– Byen vår er attraktiv for mange unge mennesker, i ulike livsfaser og med ulik økonomi. Vi ønsker å skape en by der bilen ikke er et must for så mange hver dag, sier Ramberg, og peker på at annenhver bilreise på Tromsøya er på under tre kilometer.

– Da tror jeg gode sykkelveger, gangstier og ikke minst et helt nytt kollektivsystem kan få enda flere fram. Målet for vårt arbeid må være å skape valgmulighetene, sier Ramberg.

Metrobuss i byen

En av de store endringene i framtids-Tromsø vil være bussrutene. Fylkesråd for samferdsel i Troms fylkeskommune, Ivar B. Prestbakmo (Sp), tror han representerer jokeren i reisekabalen de tre samarbeidspartnerne nå legger:

– Jeg har lyst til å skryte av tromsøværingenes bussvaner. Vi har hatt en vekst på 12 prosent i bussreisene siden 2010, og det er kun Bergen og Oslo som ligger foran oss, sier Prestbakmo.

For å bygge videre på gode vaner planlegger fylkeskommunen nå et enklere og raskere rutesystem for byen. Hovedtrekkene i det nye systemet er en metroring rundt Tromsøya, med fem byruter som knytter seg til denne.

Redusere køer

– I dag er en av utfordringene av bussene ofte står i den samme køen som bilene, og da lønner det seg ikke å ta bussen. Det er en av utfordringene vi skal løse, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen. Han peker på at den nye reiseundersøkelsen i byen viser at åtte av ti er fornøyd med de daglige jobbreisene, og tid og framkommelighet er viktig for oss, uansett hvordan vi velger å reise.

– All erfaringer viser at vi ikke kan bygge oss ut av kø med flere bilveger. Tiltakene vi planlegger, skal virke sammen. De som må kjøre, skal komme seg raskere fram. De som kan sykle, gå eller ta buss, skal få et bedre tilbud, sier Naimak.

Presentasjonen fra Ragni Løkholm Ramberg, Ivar B. Prestbakmo og Torbjørn Naimak.

Se tallene fra Norstat-undersøkelsen her.