Gå til innhold

Vilkår/avtale for gratis prøvekjøring av el-­sykkel

Dette er avtalen som du må signere på i butikken når du henter el-sykkelen.

Depositum:

 • Depositum for leie av syklene er 500 kr. Dette betales inn når sykkelen hentes i butikk.
 • Depositumet er butikkens eie til elsykkel er levert tilbake.
 • Depositum holdes igjen dersom elsykkelen er involvert i en kaskoskade, eller skade på sykkel eller utstyr der skyldspørsmål ikke er avklart.

Ansvar:

 • Bruk av el-sykkel skjer på leietakers ansvar. Dette innebærer at leietaker er ansvarlig for alle skader som blir påført andre, seg selv eller sykkel. Tap/tyveri av sykkel dekkes av leietaker.
 • Deler av tap dekkes av leietakers egen innboforsikring, i tillegg til at resten av beløpet må betales av leietaker slik at sykkelen blir erstattet.
 • Leietaker er ikke ansvarlig for feil eller skader som knyttes til vanlig slitasje.
 • Utleier er ikke ansvarlig for leietakers personlige eiendeler som medbringes under leieforholdet. Utleier kan heller ikke stilles ansvarlig for driftsstans av el-sykkel eller eventuelle økonomiske tap dette medfører.
 • Leietaker må ved driftsstans ta kontakt med butikken sykkelen tilhører.

Behandling av el­‐sykkel i låneperioden:

Sykkelen skal alltid låses fysisk fast med FG-godkjent lås (Forsikringsselskapenes godkjenningsnemd – følger med sykkelen) til objekt som er festet til bakken, eksempelvis fundamentert sykkelstativ eller lignende. I tillegg skal bakhjulslås benyttes der dette er tilgjengelig (ikke alle modeller har dette). Når sykkelen parkeres, skal display tas av (dersom dette er mulig). Batteri bør som hovedregel alltid tas av sykkelen når den parkeres. En elsykkel uten display og batteri er lite attraktiv å stjele.

El-sykkelen skal når den ikke er i bruk låses som beskrevet over. I tillegg skal batteri fjernes fra sykkel. Sykkelen bør lagres under tak eller innendørs.

Henting og levering:

 • El-sykkelen skal hentes og leveres på samme sted og skal være i samme stand som når den ble hentet. Både utlevering og innlevering av sykkel skjer innenfor bestilt leieperiode i butikkens åpningstider. Det er også mulig å levere sykkelen før endt leieperiode.
 • Ved for sen tilbakelevering beregnes dagleie på 500 kr. Dette innbetales i butikk ved innlevering av sykkel.
 • Dersom sykkel ikke er levert tilbake senest en uke etter avtalt innleveringstidspunkt, kan det bli krevd erstatningsansvar fra leietaker på sykkelens hele utsalgspris.