Gå til innhold

Walk With Us!

I perioden 16.-22. september markeres European Mobility Week.

Årets tema er aktiv transport, som gange-, sykkel- og kollektivreiser. Mobilitetsuka er en internasjonal kampanje som jobber for å forbedre folkehelse og livskvalitet ved å fremme ren og bærekraftig transport i byer og tettsteder.

Tromsøfolk er flinke til å gå

Transportøkonomisk institutts reisevaneundersøkelse fra 2013/2014 viser at Tromsøfolk er blant de flinkeste i landet til å gå, med en gåandel på hele 25 prosent. Den nasjonale gåandelen er på 21 prosent.

Skoleelever og studenter er flinke

I Tromsø er skoleelever og studenter flinkest til å gå, sykle eller ta buss på sine daglige reiser. Kvinner over 60 år er også spesielt flinke til å gå eller ta buss, mens den høyeste sykkelandelen ser man blant menn i alderen 40-59 år.

Mange korte bilturer

Tromsø er en by med mange korte bilturer. 40 prosent av bilturene er 3 kilometer eller kortere. Noe som betyr at mange av disse turene kan gjøres til fots.

Vi oppfordrer alle til å bli med på årets mobilitetsuke.

#WalkWithUs

For mer informasjon om European Mobility Week følg denne lenken: www.mobilityweek.eu