An illustration of a woman, a kid and a dog walking in a city

Bypakke Tenk Tromsø er et byutviklingsprosjekt som legger til rette for gange, sykkel og kollektivtransport slik at Tromsø oppnår hovedmålet om nullvekst i personbiltransporten.

Les mer om Tenk Tromsø

AutoPASS og bompenger

Aktuelt fra Tenk Tromsø

Ordfører Gunnar Wilhelmsen og Pål Julius Skogholt på befaring av tryggere skolevei.

Tryggere skoleveger i Kroken og på Kvaløya

I midten av november ble det gjennomført ferdigbefaring på fem av tiltakene i prosjektet trygg skolevei som er en del av bypakken.

Lys fra biler som kjører i rundkjøringen på Langnes.

Hva betyr bruddet i forhandlingene om byvekstavtalen?

Bruddet i forhandlingene om en mulig byvekstavtale påvirker ikke den eksisterende bypakken.

Ung mann går av bussen i Fredrik Langes gate i Tromsø sentrum

Mer penger til buss er samfunnsøkonomisk lønnsomt

En rapport fra Urbanet Analyse viser at en videre satsning på busstilbudet er et riktig virkemiddel for å nå nullvekstmålet i Tromsø.

Dette gjør vi

Icon of a truck

Trafikkflyt

Vegprosjekter skal gi bedre trafikkflyt. Uten vekst i personbilbruken.

Icon of a bus

Buss

Vi er i norgestoppen i kollektivreiser. Det er bra, men - vi må bli enda flinkere.

Icon of Sykkel og gange

Sykkel & gange

Flere tar beina fatt når veiene blir tryggere og kollektivtilbudet blir bedre.

Icon of trygg skolevei

Trygg skoleveg

Trygg skoleveg er bra for barna og gir færre biler på veien.

Icon of Bymiljø

Bymiljø

Færre biler på veien, at flere går, sykler og tar bussen - er renere luft og bedre bymiljø :)