Gå til innhold

Forside

Hva er Tenk Tromsø?

Tenk Tromsø er en pakke med prosjekter som samlet skal få oss raskt og enkelt fram i Tromsø. Vi jobber for at vi kan velge buss, sykle eller gå på flere av våre daglige reiser.

Målet til Tenk Tromsø er nullvekst i personbiltransport og god framkommelighet for alle, med hovedvekt på buss, sykling, gåing og næringslivstransport.

Tenk Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø.

Hvorfor trenger vi Tenk Tromsø?

Innbyggertallet i Tromsø har vokst med cirka 1000 innbyggere hvert år i perioden 2008 til 2019. Befolkningsvekst medfører kø- og miljøproblemer dersom vi ikke gjør noe med reisevanene våre, og Tromsø har hatt lite investeringsmidler til nye tiltak på vegnettet over mange år.

Norge har forpliktet seg til å nå globale klimamål gjennom Paris-avtalen. Disse målene forplikter også Tromsø til å bidra til å redusere lokale CO2-utslipp fra biltrafikk. Gjennom klimaforliket vedtok Stortinget i 2008 at flere skal sykle, gå og reise kollektivt i storbyområdene – det betyr at flere skal velge bort personbilen som transportmiddel.

Hva er status nå?

Samferdselsdepartementet la i mars 2021 frem proposisjon for Stortinget om delvis bompengefinansiering av en bypakke for Tromsø. Proposisjonen er i tråd med lokale vedtak. Stortinget vedtok proposisjonen for Bypakke Tenk Tromsø 11 . mai 2021 og prosjektet er nå i gang. Planlagt innføring av bompenger i Tromsø er høsten 2022. Handlingsprogram for første periode (2021-2024) forventes å være politisk behandlet i løpet av 2021. Handlingsprogrammet bestemmer hvilke tiltak som skal gjennomføres i fireårsperioden.