Hopp til hovedinnhold
An illustration of a woman, a kid and a dog walking in a city

Bypakke Tenk Tromsø er et byutviklingsprosjekt som legger til rette for gange, sykkel og kollektivtransport slik at Tromsø oppnår hovedmålet om nullvekst i personbiltransporten.

Les mer om Tenk Tromsø

AutoPASS og bompenger

Aktuelt fra Tenk Tromsø

Innendørs sykkelparkering i tunnelanlegget bak biblioteket i Tromsø

Her kan du parkere sykkelen trygt og tørt

I Tromsø finnes det flere steder du kan sette fra deg sykkelen innendørs. Vi har tatt en rundtur til de viktigste knutepunktene.

Billdecollage med to syklister

Cecilia (52) og Christian (47) sykler året rundt

Flere og flere i Tromsø benytter seg av sykkel på sine hverdagsreiser. Vi har snakket med to av byens råtasser, som sykler til og fra jobb uansett årstid.

Busser i tett trafikk

Raskere, sikrere og mer buss for pengene

Nå pågår arbeidet med å finne de beste tiltakene for å få bybussen raskere frem i Tromsø. De neste fire årene skal 44 millioner kroner brukes til å skape bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken.

Dette gjør vi

Icon of a truck

Trafikkflyt

Vegprosjekter skal gi bedre trafikkflyt. Uten vekst i personbilbruken.

Icon of a bus

Buss

Vi er i norgestoppen i kollektivreiser. Det er bra, men - vi må bli enda flinkere.

Icon of Sykkel og gange

Sykkel & gange

Flere tar beina fatt når veiene blir tryggere og kollektivtilbudet blir bedre.

Icon of trygg skolevei

Trygg skoleveg

Trygg skoleveg er bra for barna og gir færre biler på veien.

Icon of Bymiljø

Bymiljø

Færre biler på veien, at flere går, sykler og tar bussen - er renere luft og bedre bymiljø :)