Hopp til hovedinnhold

Tenk Tromsø er et byutviklingsprosjekt som legger til rette for gange, sykkel og kollektivtransport slik at Tromsø oppnår hovedmålet om nullvekst i personbiltransporten.

Les mer om Tenk Tromsø

Aktuelt fra Tenk Tromsø

Barn på sykkel i overgangsfelt

Tenk skolevei

Tryggere skolevei for de mykeste trafikantene er en stor og viktig del av Tenk Tromsø. Vi har prioritert skolevei høyt disse første årene i Tenk Tromsø, og vi har allerede gjennomført store og små tiltak i 11 ulike skolekretser.

Giæverbukta bussterminal anleggsfase

Viktig informasjon om periodevis stengt kjørefelt i Giæverbukta

Nå skal det bygges bru mellom den nye bussterminalen og rundkjøringa i Giæverbukta. For å få arbeidet gjort må entreprenøren i perioder stenge det nordre kjørefeltet i Erling Kjeldsens veg.

Giæverbukta bussterminal dekkduk

Viktig informasjon om gang- og sykkelveier i Giæverbukta

Viktig info til deg som ferdes i Giæverbukta til fots, på sykkel, med buss og med bil

AutoPASS og bompenger

Dette gjør vi

Icon of a truck

Trafikkflyt

Vegprosjekter skal gi bedre trafikkflyt. Uten vekst i personbilbruken.

Icon of a bus

Buss

Vi er i norgestoppen i kollektivreiser. Det er bra, men - vi må bli enda flinkere.

Icon of Sykkel og gange

Sykkel & gange

Flere tar beina fatt når veiene blir tryggere og kollektivtilbudet blir bedre.

Icon of trygg skolevei

Trygg skoleveg

Trygg skoleveg er bra for barna og gir færre biler på veien.

Icon of Bymiljø

Bymiljø

Færre biler på veien, at flere går, sykler og tar bussen - er renere luft og bedre bymiljø :)