Gå til innhold

Forside

Hva er Tenk Tromsø?

Tenk Tromsø er et stort byutviklingsprosjekt som skal få oss raskt og enkelt fram i Tromsø, samtidig som byen vokser. Tenk Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø.

Hvorfor trenger vi Tenk Tromsø?

Vi trenger nye reisevaner. Tromsø vil ha 20 prosent flere innbyggere i 2030, og uten nye reisevaner vil vi kjøre 100.000 kilometer hver dag i 2030. Selv om personbiltrafikken ikke skal øke, betyr det ikke at vi skal ha en bilfri by. Det betyr imidlertid at de som har mulighet til det, velger andre transportmidler – som kollektivtrafikk, sykkelen eller beina – oftere enn vi gjør i dag. Det er bra for både trafikkflyten, helsa og miljøet.

Hva sier regjeringen?

Om ikke lenge skal Tromsø forhandle om en byvekstavtale med staten, som skal finansiere nye og bedre veger og kollektivtiltak i en by som vokser raskt. Det er opp til Tromsøs politikere og befolkning å vurdere om planen som kommer ut av disse forhandlingene, er egnet for å ta vare på byens utvikling.