Hopp til hovedinnhold

Tenk Tromsø er et byutviklingsprosjekt som legger til rette for gange, sykkel og kollektivtransport slik at Tromsø oppnår hovedmålet om nullvekst i personbiltransporten.

Les mer om Tenk Tromsø

Aktuelt fra Tenk Tromsø

Arbeid med tryggere skolevei Gyllenborg

Her blir det tryggere skolevei

Tenk Tromsø prosjektet "Tryggere skolevei" gjør viktige utbedringer ved Gyllenborg og Kongsbakken.

Fortau og vei på Slettaelva timoteivegen

Handlingsprogram 2024-2028

Tenk Tromsø skal gjøre det lettere, tryggere og enklere å bevege seg til fots, på sykkel og med kollektivtransport - i en by med reinere luft og mindre kø.

Sykkelvei Giæverbukta bussterminal

Mulig redusert fremkommelighet i Giæverbukta

Det skal bygges en støttemur langs Erling Kjeldsens, og trafikken i Giæverbukta kan bli påvirket av anleggsarbeidet.

AutoPASS og bompenger

Dette gjør vi

Icon of a truck

Trafikkflyt

Vegprosjekter skal gi bedre trafikkflyt. Uten vekst i personbilbruken.

Icon of a bus

Buss

Vi er i norgestoppen i kollektivreiser. Det er bra, men - vi må bli enda flinkere.

Icon of Sykkel og gange

Sykkel & gange

Flere tar beina fatt når veiene blir tryggere og kollektivtilbudet blir bedre.

Icon of trygg skolevei

Trygg skoleveg

Trygg skoleveg er bra for barna og gir færre biler på veien.

Icon of Bymiljø

Bymiljø

Færre biler på veien, at flere går, sykler og tar bussen - er renere luft og bedre bymiljø :)