Hopp til hovedinnhold

Tenk Tromsø er et byutviklingsprosjekt som legger til rette for gange, sykkel og kollektivtransport slik at Tromsø oppnår hovedmålet om nullvekst i personbiltransporten.

Les mer om Tenk Tromsø

Aktuelt fra Tenk Tromsø

bomstasjon prestvannet med buss

Hva har vi fått for bompengene hittil?

Nå har vi hatt bompengeinnkreving i Tromsø i over ett år, og vi er godt i gang med å gjennomføre prosjekter og tiltak i Tenk Tromsø. Hvilke prosjekter har bompengene bidratt til hittil?

Ny adkomst til bussterminalen og andre oppdateringer fra Giæverbukta

Vi har laget ny adkomst til bussholdeplassen i forbindelse med riving av "Pizzabygget". Snart støpes dekke til ny adkomstbru for bussene. Det skjer masse i Giæverbukta!

Barn på sykkel i overgangsfelt

Tenk skolevei

Tryggere skolevei for de mykeste trafikantene er en stor og viktig del av Tenk Tromsø. Vi har prioritert skolevei høyt disse første årene i Tenk Tromsø, og vi har allerede gjennomført store og små tiltak i 11 ulike skolekretser.

AutoPASS og bompenger

Dette gjør vi

Icon of a truck

Trafikkflyt

Vegprosjekter skal gi bedre trafikkflyt. Uten vekst i personbilbruken.

Icon of a bus

Buss

Vi er i norgestoppen i kollektivreiser. Det er bra, men - vi må bli enda flinkere.

Icon of Sykkel og gange

Sykkel & gange

Flere tar beina fatt når veiene blir tryggere og kollektivtilbudet blir bedre.

Icon of trygg skolevei

Trygg skoleveg

Trygg skoleveg er bra for barna og gir færre biler på veien.

Icon of Bymiljø

Bymiljø

Færre biler på veien, at flere går, sykler og tar bussen - er renere luft og bedre bymiljø :)