Gå til innhold

Forside

Hva er Tenk Tromsø?

Bypakke Tenk Tromsø er et stort byutviklingsprosjekt som skal få oss raskt og enkelt fram i Tromsø, samtidig som byen vokser. Bypakke Tenk Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø. Bypakken skal avløse dagens ordning med innkreving av et lokalt finansieringstilskudd på omsetning av drivstoff. Målet for bypakken er nullvekst i persontransport med bil. I tillegg er god framkomst for alle trafikantgrupper et mål, med hovedvekt på kollektivtransport, sykkel, gange og næringstransport.

Hvorfor trenger vi Tenk Tromsø?

Vi trenger nye reisevaner. Tromsø vil ha 20 prosent flere innbyggere i 2030, og uten nye reisevaner vil vi kjøre 100.000 kilometer hver dag i 2030. Selv om personbiltrafikken ikke skal øke, betyr det ikke at vi skal ha en bilfri by. Det betyr imidlertid at de som har mulighet til det, velger andre transportmidler – som kollektivtrafikk, sykkelen eller beina – oftere enn vi gjør i dag. Det er bra for både trafikkflyten, helsa og miljøet.

Hva sier regjeringen?

Samferdselsdepartementet har lagt frem proposisjon for Stortinget om delvis bompengefinansiering av en bypakke for Tromsø. Proposisjonen er i tråd med lokale vedtak. Planlagt oppstart er andre halvdel av 2022. Det er forventet at Stortinget behandler Bypakke Tenk Tromsø i løpet av 2021 og at prosjektet kan starte for fullt i 2022.