An illustration of a woman, a kid and a dog walking in a city

Bypakke Tenk Tromsø er et byutviklingsprosjekt som legger til rette for gange, sykkel og kollektivtransport slik at Tromsø oppnår hovedmålet om nullvekst i personbiltransporten.

Les mer om Tenk Tromsø

AutoPASS og bompenger

Aktuelt fra Tenk Tromsø

Bomstasjon Tromsøbrua

Oppstart av bompengeordningen — hvordan har det gått?

5. januar 2023 klokken 00:01 ble bomstasjonene i Tromsø satt i drift. Vi ser på hvordan oppstarten har gått og hva som er status nå en drøy uke etter.

Tromsø brosjyre

Alt du trenger å vite om bompenger

Bomstasjonene i Tromsø settes i drift torsdag 5. januar. Denne uken mottar du informasjonsbrosjyre i postkassa di.

Oversiktsbilde Giæverbukta

Effektivt og trygt for en million reisende

Nå skal det første store prosjektet i bypakke Tenk Tromsø bygges. Det skal gi en million bussreisende, samt gående og syklende, en raskere, enklere og tryggere reisehverdag.

Dette gjør vi

Icon of a truck

Trafikkflyt

Vegprosjekter skal gi bedre trafikkflyt. Uten vekst i personbilbruken.

Icon of a bus

Buss

Vi er i norgestoppen i kollektivreiser. Det er bra, men - vi må bli enda flinkere.

Icon of Sykkel og gange

Sykkel & gange

Flere tar beina fatt når veiene blir tryggere og kollektivtilbudet blir bedre.

Icon of trygg skolevei

Trygg skoleveg

Trygg skoleveg er bra for barna og gir færre biler på veien.

Icon of Bymiljø

Bymiljø

Færre biler på veien, at flere går, sykler og tar bussen - er renere luft og bedre bymiljø :)