Hopp til hovedinnhold
An illustration of a woman, a kid and a dog walking in a city

Bypakke Tenk Tromsø er et byutviklingsprosjekt som legger til rette for gange, sykkel og kollektivtransport slik at Tromsø oppnår hovedmålet om nullvekst i personbiltransporten.

Les mer om Tenk Tromsø

Aktuelt fra Tenk Tromsø

Syklist ved sykkelparkering i Tromsø sentrum

Flere dropper bilen

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen for 2022 ble offentliggjort fredag i forrige uke. Nøkkeltall for Tromsø, viser at flere går, sykler og tar buss og at færre velger bilen på sine daglige reiser.

Bomstasjon ved Prestvannet

Endringer i timesregelen

Skal også gjelde for dem uten bombrikke.

Arbeidere freser asfalt og gjør skoleveien i Hamna ved Solneset skole tryggere

Dette ble gjort i 2022

2022 er det første året med oppstart av prosjekter i Tenk Tromsø. Nå er årsmeldingen klar – les hva bypakken fikk utrettet.

AutoPASS og bompenger

Dette gjør vi

Icon of a truck

Trafikkflyt

Vegprosjekter skal gi bedre trafikkflyt. Uten vekst i personbilbruken.

Icon of a bus

Buss

Vi er i norgestoppen i kollektivreiser. Det er bra, men - vi må bli enda flinkere.

Icon of Sykkel og gange

Sykkel & gange

Flere tar beina fatt når veiene blir tryggere og kollektivtilbudet blir bedre.

Icon of trygg skolevei

Trygg skoleveg

Trygg skoleveg er bra for barna og gir færre biler på veien.

Icon of Bymiljø

Bymiljø

Færre biler på veien, at flere går, sykler og tar bussen - er renere luft og bedre bymiljø :)