Prosjekter

Bypakke Tenk Tromsø består av mer enn tyve prosjekter for buss, gange, sykkel, tryggere skolevei, trafikkflyt og bedre bomiljø.

I kartet og listen under finner du informasjon om hvert enkelt prosjekt. Du kan også lese mer om de enkelte prosjektene i Handlignsprogrammets prosjektark som beskriver innhold, omfang, formål, økonomi og planstatus for hvert prosjekt. Prosjektarkene oppdateres årlig.

Bilkø i snøvær langs Strandvegen i Tromsø.

Strandvegen