Prosjekter

Bypakke Tenk Tromsø består av en samling samferdselsprosjekter for buss, sykkel, gange, tryggere skolevei,  fremkommelighet, trafikkflyt og bedre bomiljø.

I kartet og listen under finner du informasjon om hvert enkelt prosjekt. Ved å sortere på "status" kan du se hvilke prosjekter som er "under planlegging", "påbegynt byggefase", og "ferdig".

Du kan også lese mer om de enkelte prosjektene i Handlignsprogrammets prosjektark som beskriver innhold, omfang, formål, økonomi og planstatus for hvert prosjekt. Prosjektarkene oppdateres årlig.

Bilkø i snøvær langs Strandvegen i Tromsø.

Strandvegen