Prosjekter

Bypakke Tenk Tromsø består av mer enn tyve prosjekter for buss, gange, sykkel, tryggere skolevei, trafikkflyt og bedre bomiljø.

I kartet og listen under finner du informasjon om hvert enkelt prosjekt.

Bilkø i snøvær langs Strandvegen i Tromsø.

Strandvegen