Prosjekter

Bypakken Tenk Tromsø består av mer enn 20 prosjekter for buss, gange og sykkel, trygg skoleveg, trafikkflyt for deg som bruker kjøretøy i jobben og et bedre bomiljøet.

På denne siden kan du lese mer om de konkrete prosjektene.

18 prosjekter totalt