Prosjekter

Bypakke Tenk Tromsø består av mer enn tyve prosjekter for buss, gange og sykkel, trygg skolevei, trafikkflyt for deg som bruker kjøretøy i jobben og et bedre bomiljøet.

I kartet og listen under finner du informasjon om hvert enkelt prosjekt. På undersiden dette er bypakken kan du også se hele bypakkens prosjektportefølje.

19 prosjekter totalt.