Hopp til hovedinnhold

Ofte stilte spørsmål

Bompenger

Jeg har allerede egen AutoPASS-avtale for ferge - kan jeg bruke den?

Her er det nok best at du sjekker med selskapet som har utstedet brikken din at du har gyldig AutoPASS-avtale. Husk at innbetalt forskudd på ferge ikke gjelder for bompengeinnkreving!

Hvordan monterer jeg bombrikken på kjøretøyet?

Følg bruksanvisningen du fikk tilsendt da du mottok brikken.

Jeg har en gammel bombrikke, har jeg da gyldig AutoPASS-avtale?

Ikke nødvendigvis. Dersom du er usikker og heller ikke husker hvem som har utstedt AutoPASS-brikken til deg, da kan du ta kontakt med Bompengeselskap Nord AS. De trenger brikkenummeret som står på selve brikken for å sjekke om du har gyldig avtale.

Hvilke passeringer gjelder for månedstak 80 på passeringer?

Man betaler for de 80 første prisede passeringene i en kalendermåned. Ved timesregel betaler man bare for én passering (den første registrerte), og det er denne ene passeringen som regnes med i månedstaket. Månedstaket gjelder kun for de med gyldig AutoPASS-avtale.

Hva koster det å passere en bomstasjon med traktor og ATV?

Traktor må betale bompenger, og det er vektklasse for traktor på samme måte som andre kjøretøy. Husk at du må ha gyldig AutoPASS-avtale. ATV registrert som traktor må også betale, mens ATV registrert som motorsykkel er fritatt.

Hva er rushtidsavgift og hvorfor innførte Tromsø det?

Rushtidsavgift betyr at det er dyrere å passere bomstasjoner mellom kl. 06.30-09:00 og mellom kl.15:00-17:00 på hverdager.

Du betaler ikke rushtidsavgift på helgedager (lørdager og søndager) og offisielle fridager, noe som omfatter julaften, nyttårsaften og onsdag før påske.

Formålet med rushtidsavgiften er å bidra til redusert biltrafikk og mindre bilkøer i rushet. Mindre bilkøer betyr bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk, noe som igjen gjør kollektivtilbudet mer attraktivt. Rushtidsavgift er også et virkemiddel for å redusere lokal luftforurensing og for å bedre luftkvaliteten.

Hva er timesregel og hvordan fungerer det?

Timesregel betyr at du kun betaler for én passering i timen selv om du kjører gjennom flere bomstasjoner. Det er tidspunktet for den første registrerte passeringen som avgjør taksten. Timesregelen gjelder i alle bypakkens bomstasjoner og i begge retninger, men bare for de som har gyldig AutoPASS-avtale. Fra 1 september 2023 vil timesregelen gjelde for alle.

Hvilket selskap bør jeg inngå AutoPASS-avtale med?

Alle selskaper gir like rabatter på bomstasjonene i Tromsø.

Må jeg betale noe på forhånd for AutoPASS-avtalen?

Du må betale et lite depositum for selve brikken, men passeringene i bomstasjonene blir fakturert i etterkant.

Hvor lenge skal Bypakke Tenk Tromsø kreve inn bompenger?

Innkreving av bompenger er begrenset til en periode på 15 år fra dato for oppstart av innkreving. Tenk Tromsø har ikke anledning til å øke innkrevingstiden.

Jeg har AutoPASS-avtale fra før, trenger jeg å gjøre noe mer?

Dersom du har brikke og gyldig AutoPASS-avtale trenger du ikke å gjøre noe mer. Da får du alle rabattene i bypakke Tenk Tromsø. Dersom du mangler brikke må du ta kontakt med det selskapet du har AutoPASS-avtale med for å bestille brikke.

Jeg har mistet AutoPASS-brikken, hva gjør jeg?

For å unngå fakturakrøll bør du snarest ta kontakt med selskapet der du har AutoPASS-avtale for å få tilsendt ny brikke.

Bypakke

Hvordan skal bypakke Tenk Tromsø finansieres?

Bypakke Tenk Tromsø har en økonomiske ramme på 6,5 milliarder kroner. Bypakken skal finansieres gjennom et spleiselag mellom innbyggerne i Tromsø, kommunen, fylkeskommunen og staten.

Ord og begreper

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet er en fireårig arbeidsplan for Tenk Tromsø sin prosjektportefølje. Handlingsprogrammet viser hvilke prosjekter og tiltak som er prioritert i kommende fireårige periode. Det viser også hvordan prioriterte prosjekter er planlagt finansiert.

Årsmelding

Bypakke Tenk Tromsø lager årlig en rapport som viser hva som har skjedd i bypakken det siste året.

Prosjektportefølje

Tenk Tromsø sin prosjektportefølje består av en rekke samferdselsprosjekter og tiltak som skal sikre trygg og effektiv fremkommelighet, og nullvekst i personbiltransporten. Den samlede listen over prosjekter og tiltak kaller vi for "prosjektportefølje".

Porteføljestyring

Porteføljestyring er den valgte styringsformen for Tenk Tromsø sin prosjektportefølje. Porteføljestyring handler om å velge og prioritere prosjekter innenfor den definerte prosjektporteføljen, samt å sørge for økonomisk balanse i bypakken.

Nullvekstmål

Målet for Bypakke Tenk Tromsø er nullvekst i persontransport med bil. Dette målet skal vi nå gjennom å gjøre det enklere, tryggere og mer attraktivt å velge gange, sykkel og kollektivtransport på hverdagsreisene våre.