Bompenger

Hvilket selskap bør jeg inngå AutoPASS-avtale med?

Alle selskaper gir like rabatter på bomstasjonene i Tromsø.

Må jeg betale noe på forhånd for AutoPASS-avtalen?

Du må betale et lite depositum for selve brikken, men passeringene i bomstasjonene blir fakturert i etterkant.

Hvor lenge skal Bypakken Tenk Tromsø kreve inn bompenger?

Innkreving av bompenger er begrenset til en periode på 15 år fra dato for oppstart av innkreving. Tenk Tromsø har ikke anledning til å øke innkrevingstiden.

Jeg har AutoPASS-avtale fra før, trenger jeg å gjøre noe mer?

Dersom du har brikke og gyldig AutoPASS-avtale trenger du ikke å gjøre noe mer. Da får du alle rabattene i bypakke Tenk Tromsø. Dersom du mangler brikke må du ta kontakt med det selskapet du har AutoPASS-avtale med for å bestille brikke.

Jeg har mistet AutoPASS-brikken, hva gjør jeg?

For å unngå fakturakrøll bør du snarest ta kontakt med selskapet der du har AutoPASS-avtale for å få tilsendt ny brikke.

Jeg har allerede egen AutoPASS-avtale for ferge - kan jeg bruke den?

Her er det nok best at du sjekker med selskapet som har utstedet brikken din at du har gyldig AutoPASS-avtale. Husk at innbetalt forskudd på ferge ikke gjelder for bompengeinnkreving!

Hvordan monterer jeg bombrikken på kjøretøyet?

Følg bruksanvisningen du fikk tilsendt da du mottok brikken.

Jeg har en gammel bombrikke, har jeg da gyldig AutoPASS-avtale?

Ikke nødvendigvis. Dersom du er usikker og heller ikke husker hvem som har utstedt AutoPASS-brikken til deg, da kan du ta kontakt med Bompengeselskap Nord AS. De trenger brikkenummeret som står på selve brikken for å sjekke om du har gyldig avtale.

Hva koster det å passere en bomstasjon med traktor og ATV?

Traktor må betale bompenger, og det er vektklasse for traktor på samme måte som andre kjøretøy. Husk at du må ha gyldig AutoPASS-avtale. ATV registrert som traktor må også betale, mens ATV registrert som motorsykkel er fritatt.

Bypakke

Hvordan skal bypakken Tenk Tromsø finansieres?

Bypakke Tenk Tromsø har en økonomiske ramme på 6,5 milliarder kroner. Bypakken skal finansieres gjennom et spleiselag mellom innbyggerne i Tromsø, kommunen, fylkeskommunen og staten.

Ord og begreper

Hva er en årsmelding?

Bypakke Tenk Tromsø lager årlig en rapport som viser hva som har skjedd i bypakken det siste året.

Hva er et handlingsprogram?

Vårt handlingsprogrammet er en fireårig arbeidsplan.