Hopp til hovedinnhold

Om bompenger

Kort fortalt

 • Bomstasjonene i Tromsø ble satt i drift 5. januar 2023.
 • Bompenger er innbyggernes bidrag til finansieringen av Bypakke Tenk Tromsø.
 • Bompengebidraget utgjør omlag 58 % av bypakkens totale økonomiske ramme på 6,5 milliarder kroner.
 • Stat, kommune og fylke deler den øvrige finansieringen mellom seg.

Vi anbefaler alle å skaffe seg en AutoPASS-bombrikke. Et kjøretøy som passerer gjennom bomstasjonene uten bombrikke må betale full pris for hver bomstasjon som passeres.

Ved behov kan Tromsø kommune bistå med hjelp til å bestille bombrikke. Ta kontakt med servicetorget på telefon 77 79 00 00 eller kom innom rådhuset i Tromsø for assistanse hverdager mellom kl. 12:00 og 15:00.

Du som har parkeringskort for forflytningshemmede (HC-kort) med gyldighet på minst to år kan søke om fritak for bompenger i Tromsø by. Før du søker om fritak må du sørge for å ha inngått en AutoPASS-avtale.

Vær oppmerksom på at parkeringstillatelsen (HC-kortet) og AutoPASS-avtalen må stå i samme navn. Når innehaver av kjøretøyet er under 18 år skal AutoPASS-avtalen være registrert på en foresatt.

Dersom du allerede har fått innvilget fritak fra et bompengeselskap trenger du ikke søke på nytt.

Søknaden skal inneholde:

 • Navn
 • E-postadresse / telefonnummer
 • Registreringsnummer på bilen
 • Brikkenummer
 • Kopi av for- og bakside på HC-kortet
 • Bekreftelse på at bilen har gyldig AutoPASS-avtale (kopi av avtalen eller bekreftelse fra selskapet du har avtale med)

Søknad om fritak sendes til Bompengeselskap Nord. Søk og les om fritak. Du kan også ringe dem på telefon 75 39 00 11.

 • Spørsmål om faktura rettes i utgangspunkt til brikkeutsteder som du har inngått AutoPASS-avtale med.
 • Dersom du ikke har AutoPASS-avtale mottar du faktura fra Bompengeselskap Nord (BPS Nord) for dine passeringer, og eventuelle spørsmål rettes da til BPS Nord.

 • Se pristabell på nettsidene til Bompengeselskap Nord
 • Alle som har gyldig AutoPASS-avtale og brikke får en passeringsrabatt på 20 %.
 • Elbiler med gyldig AutoPASS-avtale og brikke har en ytterligere rabatt på 50 %. Elbiler har dermed en total rabatt på 60 % av fullpris.

Det er Bompengeselskap Nord som er gitt oppgaven med å kreve inn bompengene i Tromsø.

 • Toveisinnkreving: Alle bomstasjonene har toveisinnkreving, som betyr at du må betale bompenger i begge retninger.
 • Timesregel: Du betaler bare for én passering i timen selv om du kjører gjennom flere bomstasjoner. Timesregelen gjelder i alle bypakkens bomstasjoner og i begge retninger.
 • Månedstak: Du betaler maksimalt for 80 passeringer i måneden. Månedstak gjelder for hver kalendermåned, og per kjøretøy. Månedstak gjelder kun for de med AutoPASS-avtale.
 • Rushtidstakst: I rushperiodene er det tredobbel takst. Dette gjelder mandag-fredag mellom kl. 06:30-09:00 og kl. 15:00-17:00.
 • Du betaler ikke rushtidsavgift på helgedager (lørdager og søndager) og offisielle fridager, noe som omfatter julaften, nyttårsaften og onsdag før påske.

Det ble i løpet av 2022 satt opp 15 bomstasjoner i Tromsø. Disse ble satt i drift 5. januar 2023.

Til grunn for plasseringen av bomstasjonene er trafikkberegninger som viser at de største reisestrømmene i byområdet fanges opp (store arbeidsplasser/kjøpesenter og lignende) slik at mange er med å betale.

Det har også vært viktig å:

 • Finne egnede plasseringer som gjør at man ikke må stenge veger
 • Unngå bomstasjoner i boliggater
 • Finne trafikksikre løsninger, innfri tekniske krav til plassering og plass til veikantutstyret  

I Tromsø er det toveis innkreving. Det vil si at passeringen registreres i begge retninger. Enkelte av bomstasjonene dekker også gang- og sykkelvei. Dette er for å sikre at ingen kjører til fare for sikkerheten på gang- og sykkelveier.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.