Hopp til hovedinnhold

Tenk Tromsø er et byutviklingsprosjekt som legger til rette for gange, sykkel og kollektivtransport slik at Tromsø oppnår hovedmålet om nullvekst i personbiltransporten.

Les mer om Tenk Tromsø

Aktuelt fra Tenk Tromsø

Fortau og vei på Slettaelva timoteivegen

Handlingsprogram 2024-2028 viser hvordan vi skal bevege byen de neste årene

Tenk Tromsø skal gjøre det lettere, tryggere og enklere å bevege seg til fots, på sykkel og med kollektivtransport - i en by med reinere luft og mindre kø.

Buss, gange, sykkel vinter Tromsø

Reisevaneundersøkelsen 2023

Tallene fra 2023 viser at Tromsøværinger virkelig gjør en innsats for å reise mer miljøvennlig. Halvparten av reisene våre i 2023 var til fots, på sykkel og med kollektivtransport.

bomstasjon prestvannet med buss

Hva har vi fått for bompengene hittil?

Nå har vi hatt bompengeinnkreving i Tromsø i over ett år, og vi er godt i gang med å gjennomføre prosjekter og tiltak i Tenk Tromsø. Hvilke prosjekter har bompengene bidratt til hittil?

AutoPASS og bompenger

Dette gjør vi

Icon of a truck

Trafikkflyt

Vegprosjekter skal gi bedre trafikkflyt. Uten vekst i personbilbruken.

Icon of a bus

Buss

Vi er i norgestoppen i kollektivreiser. Det er bra, men - vi må bli enda flinkere.

Icon of Sykkel og gange

Sykkel & gange

Flere tar beina fatt når veiene blir tryggere og kollektivtilbudet blir bedre.

Icon of trygg skolevei

Trygg skoleveg

Trygg skoleveg er bra for barna og gir færre biler på veien.

Icon of Bymiljø

Bymiljø

Færre biler på veien, at flere går, sykler og tar bussen - er renere luft og bedre bymiljø :)