Hopp til hovedinnhold
An illustration of a woman, a kid and a dog walking in a city

Bypakke Tenk Tromsø er et byutviklingsprosjekt som legger til rette for gange, sykkel og kollektivtransport slik at Tromsø oppnår hovedmålet om nullvekst i personbiltransporten.

Les mer om Tenk Tromsø

Aktuelt fra Tenk Tromsø

Spadetak ny fylkesvei

Første spadetak for ny fylkesvei

I dag gikk spaden i jorda for det forberedende arbeidet med ny fylkesvei mellom Gimlevegen og Nordøyvegen. Arbeidet er en del av Tenk Tromsø prosjektet Stakkevollvegen – Skattørvegen.

Prosjekt Stakkevollvegen Skattørvegen

Vi bygger ny fylkesvei med masser fra tunnelrehabiliteringen

Gjennom prosjektet Stakkevollvegen-Skattørvegen bygger vi ny fylkesvei for næringstrafikk, og bedre forhold for buss, syklende og gående på eksisterende vei (Stakkevollvegen).

Bjerkaker skole refleksvest barn

Tryggere skoleveg på Bjerkaker

I dag feirer vi nye trafikksikkerhetstiltak i Bjerkaker skolekrets. Vi er i ferd med å ferdigstille flere tiltak for trafikksikkerhet på Bjerkaker skole, som skal gjøre det tryggere for barn og voksne som ferdes til og fra skolen.

AutoPASS og bompenger

Dette gjør vi

Icon of a truck

Trafikkflyt

Vegprosjekter skal gi bedre trafikkflyt. Uten vekst i personbilbruken.

Icon of a bus

Buss

Vi er i norgestoppen i kollektivreiser. Det er bra, men - vi må bli enda flinkere.

Icon of Sykkel og gange

Sykkel & gange

Flere tar beina fatt når veiene blir tryggere og kollektivtilbudet blir bedre.

Icon of trygg skolevei

Trygg skoleveg

Trygg skoleveg er bra for barna og gir færre biler på veien.

Icon of Bymiljø

Bymiljø

Færre biler på veien, at flere går, sykler og tar bussen - er renere luft og bedre bymiljø :)