Hopp til hovedinnhold

Tenk Tromsø er et byutviklingsprosjekt som legger til rette for gange, sykkel og kollektivtransport slik at Tromsø oppnår hovedmålet om nullvekst i personbiltransporten.

Les mer om Tenk Tromsø

Aktuelt fra Tenk Tromsø

Illustrasjon Giæverbukta bussterminal

«Trappesnarveien» i Giæverbukta er åpen for ferdsel igjen

Oppdatering 10. juli. Trappen er nå åpen igjen. Trappen fungerer som snarvei for fotgjengere gjennom anleggsområdet i Giæverbukta.

Tryggere skolevei Klimaveien

Nytt og trygt fortau for Ville (2)

Tenk Tromsø - prosjektet ble ferdigstilt denne uka. Fortauet i Klimavegen er forlenget med femti meter og er bygd med 2,5 meters bredde.

Tryggere skolevei tiltak ved Kongsbakken og Gyllenborg

Nå er det tryggere skolevei ved Gyllenborg og Kongsbakken

Bredere fortau, bedre belysning og universell utforming er nå på plass. Se bilder.

AutoPASS og bompenger

Dette gjør vi

Icon of a truck

Trafikkflyt

Vegprosjekter skal gi bedre trafikkflyt. Uten vekst i personbilbruken.

Icon of a bus

Buss

Vi er i norgestoppen i kollektivreiser. Det er bra, men - vi må bli enda flinkere.

Icon of Sykkel og gange

Sykkel & gange

Flere tar beina fatt når veiene blir tryggere og kollektivtilbudet blir bedre.

Icon of trygg skolevei

Trygg skoleveg

Trygg skoleveg er bra for barna og gir færre biler på veien.

Icon of Bymiljø

Bymiljø

Færre biler på veien, at flere går, sykler og tar bussen - er renere luft og bedre bymiljø :)