Hopp til hovedinnhold

Hva er rushtidsavgift og hvorfor innførte Tromsø det?

Rushtidsavgift betyr at det er dyrere å passere bomstasjoner mellom kl. 06.30-09:00 og mellom kl.15:00-17:00 på hverdager.

Formålet er mindre biltrafikk og mindre bilkøer i rushet. Mindre bilkøer betyr bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk, noe som igjen gjør kollektivtilbudet mer attraktivt. Rushtidsavgift er også et virkemiddel for å redusere lokal luftforurensing og for å bedre luftkvaliteten.