Hopp til hovedinnhold

Hvordan skal bypakke Tenk Tromsø finansieres?

Bypakke Tenk Tromsø har en økonomiske ramme på 6,5 milliarder kroner. Bypakken skal finansieres gjennom et spleiselag mellom innbyggerne i Tromsø, kommunen, fylkeskommunen og staten.

Bompengene utgjør 58 % av finansieringen, og kommunale, fylkeskommunale og statlige midler utgjør 42 % av finansieringen.

Du finner mer informasjon om finansieringen av bypakken på undersiden Om bypakken Tenk Tromsø.