Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje

Bypakke Tenk Tromsø har en definert liste av prosjekter og tiltak som samlet sett skal føre til at vi når bypakkens mål om nullvekst i personbiltransport. Denne listen kaller vi for prosjektporteføljen. Bypakkens prosjektportefølje er definert av, og avgrenset til, de prosjektene som er nevnt i Stortingsproposisjon 99S (2020-2021) "Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark".

Prosjektporteføljen kalles også den "definerte prosjektporteføljen" fordi prosjektene og tiltakene i bypakken er definert av, og avgrenset til, de prosjektene som er nevnt i Stortingsproposisjon 99S. Det betyr blant annet at vi ikke har lov til å bruke bompenger på tiltak og prosjekter som ikke er nevnt i stortingsproposisjonen for Bypakke Tenk Tromsø. Prosjektporteføljen i bypakken er vedtatt i kommunestyret, fylkestinget og i Stortinget gjennom stortingsproposisjon 99S (2020-2021) "Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark".