De unge velger bussen i Tromsø

Undersøkelser viser høy kollektivbruk i Tromsø. Spesielt unge voksne er flittige bussbrukere.

Buss som passerer holdeplasser ved UiT

De unge velger bussen i Tromsø

Undersøkelser viser høy kollektivbruk i Tromsø. Spesielt unge voksne er flittige bussbrukere.

Siste oppdatering 10. nov 2022, kl. 11:32

Publisert 15. sep 2022

Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap) mener et godt busstilbud gjør Tromsø til en attraktiv studentby.

67 prosent av befolkningen
På oppdrag fra Troms fylkestrafikk har Respons Analyse nylig gjennomført en markedsundersøkelse for å finne svar om kollektivbruken i Troms. I Tromsø svarer 28 prosent at de bruker kollektivtilbudet flere ganger i uken, og ytterligere 15 prosent minst en gang i uken. Til sammen bruker altså 43 prosent av innbyggerne i Tromsø kollektivtilbudet ukentlig. I tillegg svarer 24 prosent at de bruker det noen ganger i måneden, noe som antyder at andelen kollektiv-brukere er 67 prosent av Tromsøs befolkning.

– Tromsøværinger er best i landet til å reise med bussen. Det forplikter oss til å gjøre det vi kan for det skal bli enda enklere å velge buss i Tromsø, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

De unge er flinkest
Særlig blant de unge i Tromsø er bussandelen høy med 62 prosent og 76 prosent blant skoleelever og studenter. 50 prosent av de under 30 år reiser med bussen flere ganger i uken.

Fylkesråden er opptatt av at det skal være lav terskel for unge voksne å benytte seg av busstilbudet og ønsker dialog med studenter for å få tilbakemeldinger på hvordan busstilbudet bør utvikles videre.

– Vi vet at frekvens og et godt tilbud er viktig for å få flere til å velge bussen. Vi ser også at kollektivbruken avtar med alder, derfor er det viktig for oss å snakke med studenter i Tromsø, for å høre hva som skal til for at de tar med seg de gode reisevanene videre i voksenlivet, sier Masternes Hanssen (Ap).

Fulle busser i rushtiden
Så langt i år er det registrert en enorm vekst i antall bussreiser og 2022 ligger an til å bli et rekordår for bussen i Tromsø. Studentene Andrine Klausen Simonsen (23) og Morten Simensen Haldorsen (23) er begge involvert i studentpolitikken og reiser mye med bussen, men påpeker behovet for flere avganger i rushtiden.

– Et godt busstilbud betyr mye for studenter i hverdagen og det er viktig for oss å ha et godt tilbud. Det er utfordringer med fulle busser i rushtiden, noe som kan bidra til at man kommer for sent til forelesninger, sier Klausen Simonsen, som mener det er viktig å få flere busser på veien i rushtiden.

Fylkesråd Agnete Masternes Hanssen (t.v.) snakker med studentene Andrine Klausen Simonsen (23) og Morten Simensen Haldorsen (23) om busstilbudet i Tromsø.

Reduserte billettpriser
Reduserte billettpriser er en del av tiltakspakken i Tenk Tromsø. 20 millioner kroner er satt av, blant annet til reduserte periodebilletter. En 30-dagers periodebillett for unge voksne koster 300 kroner i Tromsø. Det betyr at hvis man reiser mer enn to ganger i uken, så lønner det seg med en periodebillett.

– Gjennom Tenk Tromsø har vi klart å sikre svært gunstige priser for de som reiser ofte i Tromsø. Vi har de billigste periodebillettene i landet, og vi har spesielt gode priser for unge voksne som reiser ofte med oss, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

– 300 kroner i måneden er greit. Men det finnes også studenter over 30 år, og de må betale 550 kroner for billetten. Det tror jeg er viktig for mange, sier Klausen Simonsen og får støtte fra medstudent Simensen Haldorsen.

Arbeid, skole og fritidsaktiviteter
Blant de som bruker busstilbudet er det reiser til og fra arbeid og skole som er årsaken til de fleste reisene i Tromsø. 41 prosent av bussbrukerne i Tromsø bruker også bussen i forbindelse med fritidsaktiviteter.

– At flere velger bussen en eller flere ganger daglig gir ekstra motivasjon for å intensivere arbeidet med å utvikle busstilbudet i Tromsø. At mange også benytter busstilbudet til fritidsaktiviteter beviser at busstilbudet oppfattes som attraktivt, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Flere nattbusser
Fylkesråden mener bussen ikke bare skal være viktig i rushtidene, men at bussen også er viktig for tilgangen til opplevelser i Tromsø. Her påpeker studentene at busstilbudet også kan forbedres med tanke på nattbusser rundt helgene og ved studiestart.

– Jeg mener at sommerrutene bør avsluttes tidligere og at det bør være flere nattbusser, spesielt i forbindelse med studiestart og debutuka, men også torsdager, som er en viktig utelivsdag for mange studenter, sier Klausen Simonsen.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.