Mer penger til buss er samfunnsøkonomisk lønnsomt

En rapport fra Urbanet Analyse viser at en videre satsning på busstilbudet er et riktig virkemiddel for å nå nullvekstmålet i Tromsø.

Ung mann går av bussen i Fredrik Langes gate i Tromsø sentrum
Caption test

Mer penger til buss er samfunnsøkonomisk lønnsomt

En rapport fra Urbanet Analyse viser at en videre satsning på busstilbudet er et riktig virkemiddel for å nå nullvekstmålet i Tromsø.

Siste oppdatering 10. nov 2022, kl. 12:43

Publisert 03. nov 2022

Troms og Finnmark fylkeskommune er sammen med Tromsø kommune i gang med forhandlinger om en byvekstavtale for Tromsø. I den forbindelse har Urbanet Analyse (på oppdrag fra fylkeskommunen), vurdert ulike faktorer som vil påvirke reisevaner, kostnader og busstilbud i fremtiden. Urbanet Analyse har videre kommet med konkrete anbefalinger på hvordan økt kapasitet på bussen og styrking av grunntilbudet kan være riktige tiltak for å tilrettelegge for flere kollektivreiser.

– Utvikling av kollektivtilbudet er kostbart, men det er dyrere å legge til rette for trafikkvekst på vei, sier Kristine Wika Haraldsen i Urbanet Analyse som har utarbeidet rapporten Kollektivtransport i omstilling – Tromsø, på oppdrag fra fylkeskommunen.

Påvirker konkurransekraft

Urbanet Analyse hevder at endringer i reisevaner innebærer at kollektivtransportens konkurransekraft utfordres fra flere fronter. Nye mobilitetsformer konkurrerer med kollektivtransport i sentrumsområder og økt elbilandel gjør det billigere og enklere å kjøre bil. Samtidig øker drivstoffkostnadene og det skal innføres bompenger, begge deler styrker kollektivtransportens konkurransekraft.

– Tilbudsforbedringer vil bedre konkurransekraften til kollektivtransport. Våre beregninger viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke kapasiteten i kollektivtransporten i Tromsø. Det gjelder slett ikke alle byområder i Norge, men handler om at nytten ved å øke tilbudet overstiger kostnadene, sier Kristine Wika Haraldsen.

Større busser og styrking av grunntilbudet

Økt kapasitet på bussen og styrking av grunntilbudet løftes frem som sentrale tiltak i rapporten, i tillegg til differensierte priser mellom ulike tidsperioder, trafikantgrupper og billettprodukter.

– Vi ser at større busser har fungert bra i andre byer og ønsker derfor at dette er noe som kan fases inn i Tromsø. Gjennom en byvekstavtale er det viktig for oss å både verne om dagens busstilbud og at vi også får økt det statlige bidraget til å styrke antall avganger, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Last ned rapporten https://tenktromso.no/wp-content/uploads/2022/11/UA-Rapport-169-Kollektivtransport-i-omstilling-Tromso.pdf

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.