Stortingsproposisjonen for Bypakke Tenk Tromsø vedtatt i Stortinget

Stortingsproposisjonen «Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø» ble tirsdag 11. mai 2021 vedtatt i Stortinget. Nå starter arbeidet med tidenes største samferdselsløft i Tromsø.


Stortingsproposisjonen for Bypakke Tenk Tromsø vedtatt i Stortinget

Stortingsproposisjonen «Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø» ble tirsdag 11. mai 2021 vedtatt i Stortinget. Nå starter arbeidet med tidenes største samferdselsløft i Tromsø.

Siste oppdatering 15. nov 2022, kl. 11:08

Publisert 11. mai 2021

6,5 milliarder

Den samlede økonomiske rammen for bypakken er 6,5 milliarder kroner. Pengene skal brukes til å skape god framkommelighet for alle, med hovedvekt på tiltak som fremmer buss, sykling, gåing og næringslivstransport. Det er også et hovedmål å nå nullvekstmålet i personbiltransport. I løpet av den femtenårige prosjektperioden skal det i tillegg til viktige tiltak for trafikksikkerhet og fremkommelighet, bygges ny bru til Kvaløya og ny tunnel mellom Breivika og Langnes.

– Endelig er vi i gang med det som vil bli tidenes samferdselsløft i Tromsø, sier ordfører i Tromsø kommune og leder for styringsgruppen i Tenk Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap).

– Bypakken Tenk Tromsø er en tverrpolitisk seier. Dette er virkelig en stor dag for Tromsø by og jeg vil benytte anledningen til å skryte av alle som har jobbet for å kunne realisere Tenk Tromsø, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap) i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Bomstasjoner i 2022

Finansieringen av prosjektene i Tenk Tromsø er et spleiselag mellom myndighetene og bilister. Arbeidet med brukerfinansiering starter nå, og det er forventet at innkreving vil starte høsten 2022.

Bompengene er foreløpig estimert å gi et samlet bidrag til prosjekt og tiltak i Tenk Tromsø på om lag 3,8 milliarder kroner i perioden 2022–2037.

– Nå er utredningsperioden over og vi kan endelig gå i gang med å bemanne en gjennomføringsorganisasjon. Totalt skal vi tilsette fire personer, blant annet en sekretariatsleder, sier Ellbjørg Schultz, prosjektleder i Tenk Tromsø.

Handlingsprogram - hvilke prosjekter

Planleggingsarbeidet er godt i gang allerede. Handlingsprogram og rekkefølge for hvilke prosjekter som skal starte opp i den første fireårsperioden skal behandles politisk i løpet av høsten 2021. Det første handlingsprogrammet gjelder for perioden 2021-2024. Det er kommunestyret og fylkestinget som beslutter hvilke tiltak som skal gjennomføres, og når.

– Handlingsprogrammene skal bidra til god kontroll- og økonomistyring i prosjektperioden, vi jobber nå med handlingsprogram som etter planen skal behandles politisk høsten 2021, avslutter prosjektleder Ellbjørg Schultz, i Tenk Tromsø.

Dokumenter

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.