Trafikksikre skoleveier betyr trygge veier for alle myke trafikanter

I bypakkens handlingsprogram for 2022–2025 skal man bruke 190 millioner på å gjøre skoleveiene tryggere for barna som ferdes langs dem.

Skolebarn krysser vegen i Hamna

Trafikksikre skoleveier betyr trygge veier for alle myke trafikanter

I bypakkens handlingsprogram for 2022–2025 skal man bruke 190 millioner på å gjøre skoleveiene tryggere for barna som ferdes langs dem.

Siste oppdatering 10. nov 2022, kl. 15:12

Publisert 28. jun 2022

Bedre fortau, gang- og sykkelveier eller skilting og gangfelt er til gunst for alle myke trafikanter.

Bakgrunnen for prosjektet "Trafikksikker skolevei» er den store trafikksikkerhetsanalysen som ble gjennomført i 2018. I tett samarbeid med rektorer og FAU-ledere ved hver enkelt skole samlet man inn et kunnskapsgrunnlag som ble sammenstilt og analysert. Resultatet var en samlerapport og enkeltrapporter om hver skolekrets.

Arbeidet var omfattende og tidkrevende, og resultatet ble utrolig viktige grunnlagsdokument for det videre arbeidet med å sørge for trygge skoleveger.

Effektiv fremdrift og byggeprosess

For å opprettholde en effektiv fremdrift i de ulike tiltakene vil man jobbe på flere prosjekter og i flere skolekretser samtidig.

Skolene vil få tett oppfølging og informasjon om hvilke tiltak som skal gjennomføres når dette er avklart i prosjekteringen og når man tar sikte på å være ferdig med arbeidet.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.