Raskere, sikrere og mer buss for pengene

Nå pågår arbeidet med å finne de beste tiltakene for å få bybussen raskere frem i Tromsø. De neste fire årene skal 44 millioner kroner brukes til å skape bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken.

Busser i tett trafikk

Raskere, sikrere og mer buss for pengene

Nå pågår arbeidet med å finne de beste tiltakene for å få bybussen raskere frem i Tromsø. De neste fire årene skal 44 millioner kroner brukes til å skape bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken.

Siste oppdatering 31. jan 2023, kl. 13:08

Publisert 26. jan 2023

Samarbeid

Gjennom Tenk Tromsø jobber nå Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune, Statens vegvesen og busselskapet Tide med å finkjemme vegnettet for å forbedre bussreisene. Den 22. juni 2022 ble det gjennomført en workshop for å kartlegge dagens utfordringer og se på mulige løsninger. Siden da har en prosjektgruppe jobbet målrettet med å identifisere og prioritere hvilke tiltak som skal iverksettes av Tenk Tromsø.

En av effektene de håper å oppnå gjennom samarbeidet er å gjøre den totale reisetiden med de ulike busslinjene kortere.

– Vi har samlet alle aktørene som jobber med busstilbudet i Tromsø for å kartlegge utfordringer og diskutere løsninger, det har vært et fantastisk engasjement og vi har masse gode tiltak på blokka, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Redusere flaskehalser

Målet med tiltaket er å støtte opp under nullvekstmålet ved å skape et bedre busstilbud som er mer forutsigbart. Pengene skal blant annet gå til å fjerne hindringer i vegbanen, utbedre kryss, bedre skilting og mer effektiv lysregulering i kryss. For å identifisere mulige flaskehalser har det blitt gjennomført en kjøretidsanalyse. Kjøretidsanalysen er basert på sanntidsdata for å se hvor og hvorfor forsinkelser oppstår i busstrafikken.

Prosjektet er nå i sluttfasen med å vurdere hvilke strekninger som skal utbedres først.

– Dette er viktige tiltak for å få et enklere, raskere og bedre busstilbud. Samtidig har disse tiltakene en gevinst på innsparing av kjøretid og dermed sparer vi også kostnader. Dette gir mer buss for pengene, sier fylkesråden.

Rushtiden er en utfordring

Prosjektet viser at den største utfordringen til bussen er rushtiden. Ettersom bussen stort sett står i samme kø som andre biler.

– Vi ser at mange er berørt av kø-problematikk i rushtidene. Kø inn mot rundkjøringer eller kryss og annen trafikk i kollektivfelt er medvirkende årsaker til forsinkelser for bussen, sier prosjektleder Claire K. Kieffer fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Stian Heitmann fra Tide AS, prosjektleder Claire K. Kieffer fra fylkeskommunen og Sten-Jarle Jensen fra Tromsø kommune diskuterer tiltak i sentrum.

Ser til andre byer

Tenk Tromsø har gjennom hele planleggingsperioden hatt fokus på å hente inspirasjon fra andre byer som gjennom bypakker og byvekstavtaler har jobbet med å effektivisere busstilbudet.

– Erfaringer fra andre byer er at å redusere flaskehalser bidrar til at bussene kommer raskere frem, gir bedre punktlighet, komfort og sikkerhet for passasjerer og sjåfører. Den snørike vinteren er litt spesielt for Tromsø, dette vil ha et særlig fokus i prosjektet, sier Kieffer.

Les mer om prosjektet her

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.