– Tromsøfolk er ekstremt tilpasningsdyktige

I onsdagens styringsgruppemøte fikk vi presentert tallene for første månedsperiode med bompenger i Tromsø. Analysene viser at tiltaket fungerer og at tromsøfolk er best når det gjelder.

Vintersyklist i mørket på snødekt vei.

– Tromsøfolk er ekstremt tilpasningsdyktige

I onsdagens styringsgruppemøte fikk vi presentert tallene for første månedsperiode med bompenger i Tromsø. Analysene viser at tiltaket fungerer og at tromsøfolk er best når det gjelder.

Siste oppdatering 06. feb 2023, kl. 10:53

Publisert 03. feb 2023

– Tromsøfolk er ekstremt tilpasningsdyktige. Mange har forberedt seg lenge og innstilt seg på nye reisevaner. Vi bor i en av de tøffeste vinterbyene og det gjør det ekstra imponerende. Og særlig at så mange velger sykkel, sier leder av Tenk Tromsø-sekretariatet Veronica Wiik.

Tallene som ble presentert på onsdagens styringsgruppemøte, viser blant annet at antall syklister i Tromsø har økt med 93 prosent fra januar 2022 til januar 2023. Det er altså nesten en dobling.

– Det er veldig fine tall. Jeg synes vi har de råeste syklistene, sier Wiik.

Mange flere tar buss

I tillegg til at flere har tatt sykkelen fatt, har mange tromsøfolk begynt å velge buss på sine hverdagsreiser. Sammenlignet med januar 2020, er det en økning på over 23 prosent i antall påstigninger.

– Vi ser også på kollektivsiden at innbyggerne omstiller seg. Tromsø har et godt busstilbud og det er gledelig å se at så mange benytter seg av det, sier fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune Kristina Torgersen (Ap).

Økningen i antall passasjerer fører også til at noen bussavganger blir fullere. Torbergsen mener det er viktig at folk tar hensyn til dette og viser god busskultur.

– Nå har tromsøværinger øvd seg lenge på å ta buss, nå må vi også øve oss på å være mange på bussen, sier hun.

Mindre bilbruk

Det at flere sykler og tar buss, viser seg også i nedgangen i biltrafikken. I gjennomsnitt gikk biltrafikken ned med 9 prosent i januar i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Nedgangen er som forventet. Samtidig er det viktig å huske på at det i januar 2022 fortsatt var koronarestriksjoner, så trafikken var noe lavere enn ellers. Nedgangen i trafikken kan derfor være noe høyere enn 9 prosent, sier Trine Lise Hornæs, rådgiver i Statens vegvesen.

Hun forklarer at det er i rushtiden man finner den største nedgangen.

– Det ser ut til at flere velger å kjøre etter at rushet har gitt seg, sier Hornæs.

Litt lavere inntekter enn forutsatt

Antall passeringer i bomstasjonene er i tråd med forventningene i forkant. Samtidig har kjøremønster og andel nullutslippsbiler vist seg å være noe forskjellig fra forutsetningene.

– Andelen elbiler, som har 50 prosent rabatt på passeringer, har i denne perioden vært høyere enn forutsatt. I tillegg benytter flere seg av timesregelen enn det vi i utgangspunktet hadde regnet med. Dette fører til at inntektene er noe lavere enn først antatt, sier Veronica Wiik.

Trenger mer tid

Analysene som ble presentert på møtet, er gjort med forbehold om at det er et forholdsvis kort tidsrom. Mer nøyaktige tall og indikasjoner på effektene av bompengetiltaket, får man når det har gått litt tid.

– Generelt sett bør det gå cirka et år før vi kan gjøre realistiske beregninger, forklarer Wiik.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.