Hva betyr bruddet i forhandlingene om byvekstavtalen?

Bruddet i forhandlingene om en mulig byvekstavtale påvirker ikke den eksisterende bypakken.

Lys fra biler som kjører i rundkjøringen på Langnes.

Hva betyr bruddet i forhandlingene om byvekstavtalen?

Bruddet i forhandlingene om en mulig byvekstavtale påvirker ikke den eksisterende bypakken.

Siste oppdatering 15. mar 2023, kl. 12:29

Publisert 04. nov 2022

Siden mars 2022 har partene i Tenk Tromsø forhandlet med staten om en byvekstavtale.

Bypakken som ligger til grunn for prosjektene som i dag utgjør Tenk Tromsø ble vedtatt i mai 2021. At det er brudd i forhandlinger om en byvekstavtale for Tromsø påvirker ikke bypakken. Du kan lese mer om handlingsprogrammet for første periode i bypakken her. Bypakken er allerede i gang med gjennomføring av flere gode og viktige prosjekter som skal bidra til at flere kommer seg trygt og enklere fram i Tromsø.

Bompengeinnkrevingen videreføres som planlagt og er upåvirket av om det blir en byvekstavtale eller ikke.

Det er ikke fastsatt når bompengeinnkrevingen starter, men det jobbes med mål om å starte innkrevingen senest januar 2023.

Samferdselsdepartementet har gjennom forhandlingsmøte 3. november 2022 lagt frem en økonomisk ramme for det statlige bidraget i en eventuell byvekstavtale. Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune har gitt signaler om at den økonomiske rammen som er foreslått er for liten til at de ønsker å forplikte seg til en byvekstavtale. Det er derfor på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for en omforent byvekstavtale og forhandlingene er satt på vent.

Politisk ledelse fra Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune skal nå gå i dialog med nasjonal politisk ledelse for å diskutere denne situasjonen og de økonomiske rammene for forhandlingene.

En bypakke består av flere prosjekter som til sammen skal bidra til å oppnå nullvekstmålet. Bypakker dekker ikke bare bygging av veg, men også tiltak som fremmer kollektivtrafikk, sykkel og gange. Bypakker betales gjennom et spleiselag mellom stat, lokale myndigheter og brukerfinansiering med bompenger fra byens innbyggere.

En byvekstavtale er i likhet med bypakkene en forpliktende avtale mellom stat, fylkeskommune og kommune hvor man er enig om mål og tiltak for å oppnå nullvektsmålet. I en byvekstavtale forhandler kommune og fylkeskommune med staten om tiltak og virkemidler. Byvekstavtaler har også med mål for klimautslipp og arealpolitikk. Regionen forplikter seg til at framtidig utvikling av vegnett, boliger og arbeidsplasser skjer på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for personbiltransport.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.