Utviklingsprosjekter for to milliarder kroner

De neste fire årene planlegges det arbeid for to milliarder kroner i Bypakke Tenk Tromsø. Prosjektene skal gjøre det tryggere og mer effektivt for folk å gjøre sine hverdagsreiser til fots, på sykkel eller med buss.

Illustrasjon av oppholdsrom på ny bussterminal i Giæverbukta retning vest

Utviklingsprosjekter for to milliarder kroner

De neste fire årene planlegges det arbeid for to milliarder kroner i Bypakke Tenk Tromsø. Prosjektene skal gjøre det tryggere og mer effektivt for folk å gjøre sine hverdagsreiser til fots, på sykkel eller med buss.

Siste oppdatering 27. apr 2023, kl. 21:22

Publisert 25. apr 2023

I dagens styringsgruppemøte i Tenk Tromsø, ble handlingsprogrammet for perioden 2023-2026 behandlet. Før endelig vedtak, skal handlingsprogrammet til tilsluttende behandling i kommunestyre og fylkesting.

Handlingsprogrammet skal sikre en omforent plan for hva som skal gjennomføres i bypakken de neste fire årene, og inneholder prosjekter som nå løftes frem. For å sikre riktig prioritering og finansiering, rulleres handlingsprogrammet hvert år. Endringer kan derfor forekomme i perioden.

– Vi skal bruke en halv milliard mer enn i forrige fireårsperiode, og pengene skal gå til en rekke prosjekter som vil utvikle Tromsø til en mer miljøvennlig, trygg og smidig by – både for innbyggerne og for de som kommer hit, forteller Tone Marie Myklevoll (Ap), varaleder for styringsgruppen i Tenk Tromsø.

Les handlingsprogrammet her

Store utbedringer planlegges langs Stakkevollvegen

To av de største utviklingsprosjektene i bypakken planlegges iverksatt langs Stakkevollvegen.

I den sørlige delen, fra Hansjordnesbukta til Erling Kjeldsens veg, skal veien utvides til tre kjørefelt, hvorav ett kollektivfelt. På vestsiden av veien etableres det sykkelfelt, med tilhørende fortau, og på østsiden bygges fortau. Både sykkelfelt og fortau får gatevarme.

Stakkevollvegen har behov for oppgradering, slik at alle trafikanter kommer seg trygt og enkelt frem.

– En oppgradering av Stakkevollvegen vil gjøre det trygt og enkelt for folk å ferdes til fots eller på sykkel. I tillegg vil bussen få mer spillerom med egne kollektivfelt. Oppgraderingen har vært sårt tiltrengt i mange år og nå ligger første del av planen klar, sier Myklevoll.

På første del av strekningen mellom Gimlevegen og Nordøyvegen, i den nordlige delen, skal næringstransporten få bedre fremkommelighet ved at det etableres en ny vei på sjøsiden av dagens vei. Dette gjør at nærliggende boligområder skjermes mer for støy og støv. Dagens vei blir oppgradert og tilrettelagt for gange, sykkel og buss.

– Vi skal sørge for å bidra til mindre kø og at både folk og varer kommer seg raskere frem i byområdet, sier varalederen.

Forarbeid i den nordlige delen kan starte opp allerede i løpet av 2023 og resterende arbeid på de andre delene planlegges igangsatt i 2024 eller 2025, etter de planlagte tunnelstengingene.

Tryggere for barn og unge

Et av prosjektene med høyest prioritet i perioden, er arbeidet med å gjøre det tryggere for barn og unge å komme seg til og fra skolen. I 2022 ble det gjennomført trafikksikkerhetstiltak for 43,5 millioner kroner. I perioden 2023-2026 er det planlagt ytterligere tiltak for 307 millioner kroner. Dette innebærer blant annet etablering og utbedring av fortau, krysningspunkter, gangfelt, busstopp og belysning.

– I tillegg skal vi gjøre fartsreduserende tiltak, opparbeide og utbedre snarveier og sørge for trygge av- og påstigningssoner ved skolene, sier Myklevoll.

Mer buss for pengene

En stor del av prosjektmidlene, nærmere bestemt 937 millioner kroner, planlegges brukt på tiltak som skal gjøre det enda mer attraktivt å velge buss. I slutten av august eller begynnelsen av september i år går spaden i jorda for den nye bussterminalen i Giæverbukta, der over en million årlig reisende skal få en raskere, enklere og tryggere reisehverdag.

Slik blir den nye bussterminalen i Giæverbukta. Illustrasjon: Statens vegvesen

– Dette blir et viktig signalprosjekt i bypakken og vi ser frem til å sette i gang med arbeidet, sier Unni Merete Gifstad, avdelingsdirektør Transport og Samfunn i Statens vegvesen.

Sentralt i dette prosjektet er en ny universelt utformet publikumsøy med toaletter og venterom, og ny inn- og utkjøring som vil effektivisere busstrafikken betraktelig.

– Vi skal etter planen være ferdige med den nye terminalen høsten 2024, forklarer Gifstad.

Bypakke Tenk Tromsø skal også gjennomføre tiltak for å fjerne og redusere flaskehalser for bybussen, slik at det blir enklere for bussene å komme frem i trafikken.

– Dette er viktig for å korte ned reisetiden så mye som mulig, forklarer Agnete Masternes Hanssen (Ap), fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Tiltakene innebærer blant annet utbedring av kryss, prioritering i lyskryss og bedre og mer effektive holdeplasser.

I tillegg fortsetter bypakken å medfinansiere bybusstilbudet i Tromsø. I løpet av kommende fireårsperiode, skal det brukes 383 millioner kroner på holde billettprisene nede, øke frekvens og effektivisere rutetilbudet.

– Vi er allerede stolte av det gode busstilbudet vi har i Tromsø og nå skal vi gjøre det enda bedre, sier Masternes Hanssen.

Styringsgruppen er omforent om det nye handlingsprogrammet. Fra venstre: Unni Merete Gifstad, avdelingsdirektør Transport og Samfunn Statens vegvesen, Agnete Masternes Hanssen, fylkesråd for samferdsel, Troms og Finnmark fylkeskommune og Tone Marie Myklevoll, leder av hovedutvalg for kommune- og byutvikling Tromsø kommune.
Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.