Byvekstforhandlingene gjenopptas – hva betyr det?

Etter at partene valgte å bryte byvekstforhandlingene i fjor høst, er de nå enige om å gjenoppta forhandlingene. Bakgrunnen er at regjeringen har skissert en ny økonomisk ramme som partene ønsker å forhandle videre på.

Statsråder, fylkesråd og ordfører ved kaia i Tromsø

Byvekstforhandlingene gjenopptas – hva betyr det?

Etter at partene valgte å bryte byvekstforhandlingene i fjor høst, er de nå enige om å gjenoppta forhandlingene. Bakgrunnen er at regjeringen har skissert en ny økonomisk ramme som partene ønsker å forhandle videre på.

Siste oppdatering 05. mai 2023, kl. 10:16

Publisert 04. mai 2023

Forhandlingene om byvekstavtale ble innledet i mars 2022. Det ble gjennomført flere møter, men i november 2022 valgte de lokale partene å bryte forhandlingene. Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune mente at det statlige økonomiske bidraget var for lavt til å kunne gå videre med.

Nytt forhandlingsgrunnlag for byvekstavtale

På pressekonferanse 3. mai, åpnet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård for et økt statlig bidrag. De lokale partene mener dermed at det er grunnlag for å gjenoppta forhandlingene. Staten har foreslått å kunne bidra med 1,6 milliarder kroner i en byvekstavtale.

Hva skjer videre?

Partene vil gjenoppta forhandlingene, med mål om å få på plass en byvekstavtale for Tromsø. Tromsø blir da den første av de mellomstore byene som får en byvekstavtale.

Hva skjer med Bypakke Tenk Tromsø?

Bypakken er vedtatt og allerede i gang med gjennomføring. Prosjektene som ligger i bypakken vil videreføres. Byvekstavtalen er å anse som en tilleggsavtale, med forsterket finansiering og forpliktelse mellom partene.

Hva skjer med bompengene?

Bompengeordningen videreføres som planlagt og påvirkes ikke om det blir byvekstavtale eller ikke.

Bypakke

Tromsø har i dag Bypakke Tenk Tromsø, som ble vedtatt i Stortinget i mai 2021. Bypakken består av flere prosjekter som til sammen skal bidra til å oppnå nullvekstmålet. Bypakken dekker tiltak som legger til rette for gange, sykkel og kollektivtransport slik at hovedmålet om nullvekst i personbiltransport oppnås. Bypakken finansieres gjennom et spleiselag mellom stat, lokale myndigheter og brukerfinansiering med bompenger fra byens innbyggere, og danner utgangspunktet for byvekstavtale.

Byvekstavtale

En byvekstavtale er en forpliktende avtale mellom stat, fylkeskommune og kommune hvor man er enig om mål og tiltak for å oppnå nullvektsmålet. I en byvekstavtale forhandler kommune og fylkeskommune med staten om tiltak og virkemidler. Byvekstavtaler har også med mål for klimautslipp og arealpolitikk. Regionen forplikter seg til at framtidig utvikling av veinett, boliger og arbeidsplasser skjer på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for personbiltransport.

Les mer om bypakker og byvekstavtaler på regjeringens nettsider.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.