Dette ble gjort i 2022

2022 er det første året med oppstart av prosjekter i Tenk Tromsø. Nå er årsmeldingen klar – les hva bypakken fikk utrettet.

Arbeidere freser asfalt og gjør skoleveien i Hamna ved Solneset skole tryggere

Dette ble gjort i 2022

2022 er det første året med oppstart av prosjekter i Tenk Tromsø. Nå er årsmeldingen klar – les hva bypakken fikk utrettet.

Siste oppdatering 11. mai 2023, kl. 17:38

Publisert 09. mai 2023

Tenk Tromsø styrer etter nullvekstmålet. Det betyr at vi skal legge til rette for gange, sykkel og buss, slik at flere velger alternativer til personbilen på sine daglige reiser. Tilretteleggingen skal bidra til renere luft, mindre støy og mer bærekraftig byutvikling.

2022 i tall

Her er noen av tallene på hva som ble utført i 2022:

  • Utbedret fortau/gangvei: 1390 meter
  • Nytt fortau/gangvei: 225 meter
  • Nye snarveier: 175 meter
  • Nye holdeplasser: 3
  • Nye krysningspunkt: 6
  • Solgte periodebilletter: 119 490
  • Antall bussreiser: 11 867 520

Barn og unge først

Prosjektet Tryggere skolevei er et høyt prioritert prosjekt i Tenk Tromsø, der hovedformålet er at barn og unge skal kunne ferdes trygt til og fra skolen.

Ny gang- og sykkelvei i Workinnmarka.

– Å gjøre det trygt for barna våre å gå og sykle til skolen sin er etter min mening noe av det viktigste vi gjør i Tenk Tromsø. Det er med på å gi barn og foreldre gode vaner og en god start på dagen. Disse tiltakene er sårt etterlengtet, og en annen fin ting med det er at vi får gode tiltak spredt utover hele fastlandet, Kvaløya og byen, sier Tone Marie Myklevoll (Ap), varamedlem i styringsgruppa i Tenk Tromsø og leder av hovedutvalg for kommune- og byutvikling i Tromsø kommune.

I løpet av 2022 ble det utført forbedringstiltak for totalt 43,5 millioner kroner i Tryggere skolevei-prosjektet.

– Vi har gjort utbedringer ved syv skolekretser, der tiltakene har vært etablering og reetablering av gang- og sykkelveier, snarveier, fotgjengeroverganger og busstopp, samt oppgradering av belysning, forklarer Myklevoll.

Reduserte priser på buss

Gjennom den statlige belønningsordningen har Tenk Tromsø årlige tilskudd for å holde billettprisene på buss lave. I 2022 kom tilskuddet de reisende til gode gjennom to tiltak:

  • Redusert pris på periodebillett. 30-dagers periodebillett for voksen kostet 500 kroner første halvdel av 2022 og 550 kroner andre halvdel. Bypakkens tilskudd reduserte prisen på periodebillett med henholdsvis 290 og 240 kroner i 2022.
  • Redusert pris på enkeltbillett utenom rushtid. Prisen for enkeltbillett utenom rushtid var 20 kroner første halvdel av 2022 og 25 kroner andre halvdel. Bypakkens tilskudd reduserte prisen på enkeltbillett med henholdsvis 17 og 14 kroner i 2022.
Reduserte billetpriser har vært med på å gjøre det mer attraktivt å ta buss.

I tillegg ble det gjort tiltak for økt frekvens på de største linjene, flere direktelinjer og avganger fra bydeler til UNN/UiT, utvidet linje 33/34 og flere tidligavganger mellom klokken 05:00 og 06:00.

– Vi ser at tiltakene med reduserte billettpriser og økt driftstilskudd har effekt. I fjor satte vi rekord med 11,8 millioner bussreiser. Det er over to millioner flere reiser enn i 2019, sier Agnete Masternes Hanssen (Ap), hovedmedlem i styringsgruppa i Tenk Tromsø og fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Fortsatt mye planlegging

Selv om Tenk Tromsø nå også er i gang med å bygge og gjennomføre, er det mange prosjekter som er på planleggingsstadiet. Mye av midlene i 2022 ble derfor brukt til detaljering, avklaringer, analyser og prosjektering av prosjekter som skal gjennomføres i årene som kommer.

God måloppnåelse

Første del av 2022 bar fremdeles preg av koronarestriksjoner, noe som påvirket folks reisemønster og som gjorde at vi ikke fikk gjort fullverdige representative målinger. Likevel viser analyser at måloppnåelsen, sett opp mot nullvekstmålet, er god.

Personbiltrafikken har gått ned med 3,9 prosent, sammenlignet med 2016. Samtidig har antall reisende med buss økt med 27,3 prosent fra 2021 og 19 prosent fra 2019.

Det ble i 2021 og 2022 plassert ut sykkeltellere i Tromsø. Disse viser at det har vært en økning på 4,6 prosent fra 2021.

– Vi er svært fornøyde med at utviklingen i Tromsø viser at flere velger andre alternativer enn personbil på sine hverdagsreiser. Det er helt i tråd med målsettingen til Tenk Tromsø, sier Veronica Wiik, sekretariatsleder i Tenk Tromsø.

– Bypakken skal fortsette å legge til rette for folks reisevaner fremover, slik at det blir enda mer attraktivt å gå, sykle eller ta buss i byen vår, sier Wiik.

Les hele årsmeldingen her.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.