Flere dropper bilen

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen for 2022 ble offentliggjort fredag i forrige uke. Nøkkeltall for Tromsø, viser at flere går, sykler og tar buss og at færre velger bilen på sine daglige reiser.

Syklist ved sykkelparkering i Tromsø sentrum

Flere dropper bilen

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen for 2022 ble offentliggjort fredag i forrige uke. Nøkkeltall for Tromsø, viser at flere går, sykler og tar buss og at færre velger bilen på sine daglige reiser.

Siste oppdatering 04. mai 2023, kl. 14:31

Publisert 03. mai 2023

(Denne artikkelen er basert på kronikk publisert i iTromsø og Nordlys 3. mai 2023)

En fremoverlent by

Undersøkelsen, som kartlegger og analyserer befolkningens reiseaktivitet og reisemønster, legger frem svært gode tall, og viser at Tromsø er en fremoverlent by der folk viser stor evne til å tilpasse seg. Tromsøværingene engasjerer seg og gjør en forskjell. Til tross for at store deler av året serverer et kaldt, arktisk klima, er reisevanene i byen preget av at nesten en tredjedel av befolkningen enten sykler eller går.

Nøkkeltall fra Reisevaneundersøkelsen 2022. Skjermdump fra Årsmelding 2022, Tenk Tromsø.

Hver fjerde innbygger – 25 % av byens befolkning – tok beina fatt på sine hverdagsreiser i den arktiske hovedstaden. Det er 4 % flere gående i 2022 sammenlignet med 2019, og Tromsø er på nivå med de fire store byområdene Oslo (29 %), Bergen (24 %), Trondheim (25 %) og Nord-Jæren (20 %).

Andelen syklister har økt fra 4 % til 6 % i perioden. Spesielt på arbeidsreiser har sykkelandelen økt betraktelig: fra 7,8 % i 2019 til 12,8 % i 2022.

Andelen kollektivreiser er høyere i Tromsø enn i landet totalt sett. Kollektivreiser utgjør 15 % av daglige reiser i Tromsø, mens nasjonalt er det en kollektivandel på 10 %. Også her hevder Tromsø seg mot de store byområdene: Oslo (18 %), Bergen (13 %), Trondheim (11 %) og Nord-Jæren (8 %).

Reisevaneundersøkelsen viser også at andelen reiser med bil gikk ned med hele 7 % sammenlignet med 2019. Daglige reiser med bil lå i 2022 på 53 %.

Et busstilbud å være stolt over

Byens innbyggere har lenge vært flinke til å ta buss og Tromsø har hatt et godt busstilbud i flere år. Faktisk et av de bedre i landet. Det er god frekvens, effektive ruter og lave billettpriser, sammenlignet med andre byer i Norge. Det kan vi være stolte av.

I 2022 satte bybussen enda en rekord, med 11,8 millioner reiser. En økning på over to millioner sammenlignet med 2019. Tenk Tromsø er med på å finansiere bybusstilbudet for å holde antall avganger oppe på et høyt nivå, og samtidige billettprisene nede.

Tromsø trenger mer gang- og sykkelvei

Tenk Tromsø har som hovedmål å legge til rette for at vi ikke har økning i persontransport med bil i Tromsø. Vi ønsker derfor å gjøre det mer attraktivt for folk å velge sykkel, gange og buss. Tallene fra Reisevaneundersøkelsen 2022, er med på å underbygge at vi klarte å nå dette målet for 2022.

Behovet for flere og bedre gang- og sykkelveier i Tromsø er stort. Foto: Yngve Olsen

Samtidig viser denne utviklingen at behovet for flere og bedre sykkel- og gangveier er stort. Derfor er dette et sentralt mål i satsingen i de store samferdselsløftene Tromsø nå går inn i, gjennom bypakken og senere byvekstavtaler. 

Det blir i sum en bedre by for oss alle. Og det er tromsøværingene selv med sin vilje til endring som kommer til å legge grunnlaget for at byen får mer midler fra nasjonale samferdselsbudsjetter. Vi som i det daglige jobber med å legge til rette for bedre fremkommelighet og moderne løsninger, er imponert over hvordan folk i Tromsø viser vilje til å sette seg nye mål og slutte opp om fellesskapsløsninger.

Tromsø er den arktiske hovedstaden ­– en kompakt by som over år har lagt grunnlaget for å vokse, uten miste sine beste kvaliteter. Da er det viktig at man synliggjør behovene innenfor transport og samferdsel, og det er en stor fordel når tromsøfolk selv viser vei med nytenking og endring i reisevaner.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.