Enighet om historisk byvekstavtale på totalt 1,6 milliarder kroner for Tromsø

Partene har etter grundige forhandlinger kommet til enighet. Dermed er Tromsø den femte byen i Norge med byvekstavtale

Byvekstavtale signert

Enighet om historisk byvekstavtale på totalt 1,6 milliarder kroner for Tromsø

Partene har etter grundige forhandlinger kommet til enighet. Dermed er Tromsø den femte byen i Norge med byvekstavtale

Siste oppdatering 10. aug 2023, kl. 15:31

Publisert 10. aug 2023

Partene ved representanter fra Statens vegvesen, Statsforvalter i Troms og Finnmark, Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune har blitt enige om en byvekstavtale for Tromsø 10. august 2023.  

– Dette er en historisk dag for Tromsø! Vi skal gjennom byvekstavtalen gjøre milliardinvesteringer som skal gjøre Tromsø ny. Vi skal lage en tryggere, mer miljøvennlig og mer moderne kommune, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø. 

– Det er viktig for hele landsdelen at vi nå har landet en byvekstavtale som vil bidra til å bygge en framtidsrettet infrastruktur for utvikling av Nord-Norges største by, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen. 

Byvekstavtalens finansiering består av 1,6 milliarder kroner i statlige belønningsmidler over ti år, i gjennomsnitt ca. 160 millioner kroner per år.  

Forhandlingene om byvekstavtale for Tromsø ble tidligere i år besluttet gjenopptatt, etter at staten ved regjeringa og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård økte sitt bidrag i avtalen. 

–  Jeg er glad for at staten, fylkeskommunen og kommunen nå er enige om en Byvekstavtale for Tromsø. Det er gode nyheter for Tromsøs innbyggere, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. 

Vegdirektør er også fornøyd med å ha kommet til enighet og mener at det er viktig at Tromsø nå blir den femte byen med byvekstavtale. 

–  Avtalen vil gi kraft til utviklingen av Tromsø som en grønn kommune, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen og legger til: 

–  Det betyr at kommunen kan sikre god framkommelighet for kollektivtrafikken, legge til rette for gående og syklende og begrense biltrafikken, sier vegdirektøren. 

Statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, er fornøyd med at arealutvikling er blitt et sentralt virkemiddel i byvekstavtalen. 

Fylkesråd Agnete Masternes Hanssen, Ordfører Gunnar Wilhelmsen, statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

Enighet mellom partene om å prioriterer tiltak innenfor disse satsningsområdene

 • Gange, sykkel og trafikksikkerhet 
  • Prioritere tiltak for å få et sammenhengende hovednett for gange og sykkel i  Tromsø 
 • Blå bybane 
  • Et elektrisk fergetilbud som prøveprosjekt mellom Tromsdalen og sentrum 
 • Buss 
  • Optimalisere og videreføre et godt og effektivt bybusstilbud  
 • Mobilitetsutvikling 
  • For eksempel: digitale tjenester, bedriftssamarbeid og holdningsskapende arbeid 

Det er styringsgruppa til Tenk Tromsø som samordner og følger opp tiltakene i bypakke og byvekstavtale.  
 
Gjennom et tett samarbeid mellom lokale myndigheter og staten vil byvekstavtalen sikre en koordinert og helhetlig tilnærming til byutvikling og transportplanlegging i Tromsø kommune. Nullvekstmålet gjelder for hele Tromsø kommune. 

Avtalen skal nå formelt behandles og godkjennes politisk hos kommunen, fylket og staten.  
 

Fakta bypakke og byvekstavtale: 

Bypakke Tenk Tromsø er en del av byvekstavtalen etter at partene er enige. Styring av byvekstavtalen og bypakken, samt oppfølgingen av disse, skal være samordnet. Det gjøres gjennom en felles styringsgruppe og et felles fireårig handlingsprogram som oppdateres årlig. Tenk Tromsø er fra avtaleinngåelse navnet på både byvekstavtalen og bypakken. 

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.