Vi bygger ny fylkesvei med masser fra tunnelrehabiliteringen

Gjennom prosjektet Stakkevollvegen-Skattørvegen bygger vi ny fylkesvei for næringstrafikk, og bedre forhold for buss, syklende og gående på eksisterende vei (Stakkevollvegen).

Prosjekt Stakkevollvegen Skattørvegen

Vi bygger ny fylkesvei med masser fra tunnelrehabiliteringen

Gjennom prosjektet Stakkevollvegen-Skattørvegen bygger vi ny fylkesvei for næringstrafikk, og bedre forhold for buss, syklende og gående på eksisterende vei (Stakkevollvegen).

Siste oppdatering 14. sep 2023, kl. 11:23

Publisert 13. sep 2023

Tenk Tromsø-prosjektet "Stakkevollvegen-Skattørvegen" skal bruke tunnelmasser fra fylkeskommunens pågående tunnelrehabilitering til å bygge ny fylkesvei og oppgradere den eksisterende veien. Prosjektet er et høyt prioritert prosjekt i Tenk Tromsø og skal gi bedre fremkommelighet for alle trafikantgrupper i området. Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som er byggherre for tiltaket. 

700 meter ny vei mellom Gimlevegen og Nordøyvegen

Med bruk av masser fra den pågående tunnelrehabiliteringen i Tromsø, skal det bygges om lag 700 meter ny hovedvei mellom Gimlevegen og Nordøyvegen, delvis på sjøfylling øst for dagens vei. Den nye veien gir bedre forhold for næringstrafikk, tungtransport og personbiler i området, og bidrar til å legge til rette for eksisterende næring og næringsutvikling i området.

Dagens vei, Stakkevollvegen, skal rustes opp og legges til rette for kollektivtransport, syklende og gående, og vil bidra til å redusere støy- og støvulempene for de som bor og ferdes i området. Stakkevollvegen blir omklassifisert til kommunal vei når den nye fylkesveien står ferdig.

Prosjektet gir økt trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper, og bidrar til bedre løsninger for både beboere og næringsaktører i området.

Nå som arbeidet med tunnelrehabiliteringen har startet opp, kan vi også starte opp arbeidet med mudring og sjøfylling for ny fylkesvei, med masser fra fylkeskommunens tunnelrehabilitering.

Tidslinje for arbeidet

Prosjektet er delt inn i flere faser. Det har allerede vært utført forberedende arbeid med å legge til rette for høyspent- og fiberkabler i sjøen. Arbeid med mudring og fylling i sjøen skal utføres høsten 2023, og forventes ferdigstilt tidlig 2024. Resterende del av prosjektet er under detaljplanlegging, og skal behandles i styringsgruppen før oppstart av neste fase. Under forutsetning av godkjenning i styringsgruppen vil videre arbeid bestå av ferdigstillelse av ny fylkesvei, samt oppgradering av den eksisterende veien (Stakkevollvegen).

Pågående arbeid med høyspent- og fiberkabler i sjø. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune
Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.