Tenk Tromsø nominert til kollektivprisen 2023

Samarbeidsprosjektet mellom Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune har ikke bare skapt flere kollektivreiser, Tenk Tromsø har også redusert biltrafikken i byen. På bakgrunn av vekst på 43 % i antall bussreiser fra 2014 til 2022 er vi nominert til kollektivprisen

Buss Tromsø sentrum

Tenk Tromsø nominert til kollektivprisen 2023

Samarbeidsprosjektet mellom Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune har ikke bare skapt flere kollektivreiser, Tenk Tromsø har også redusert biltrafikken i byen. På bakgrunn av vekst på 43 % i antall bussreiser fra 2014 til 2022 er vi nominert til kollektivprisen

Siste oppdatering 17. okt 2023, kl. 15:29

Publisert 16. okt 2023

Nominasjonen viser til at Tenk Tromsø er en vellykket modell for hvordan en by kan redusere biltrafikken gjennom et offensivt samarbeid som fremmer bærekraftig mobilitet.

Gjennom en kombinasjon av kollektivsatsing, effektiv arealbruk, infrastrukturtiltak og bevisstgjøring har Tenk Tromsø oppnådd betydelige miljø- og samfunnsfordeler. Prosjektet løftes frem som en inspirerende historie om hvordan byer kan håndtere utfordringene knyttet til biltrafikk og samarbeide godt mot en mer bærekraftig fremtid med fokus.

Du kan lese mer om Kollektivprisen og de andre nominerte her.

Flere reisende og økt tilfredshet

Grunntanken til Tenk Tromsø og Troms Fylkestrafikk har vært å skape et busstilbud med høy frekvens som fremstår som et pålitelig og attraktivt alternativ til bil. I 2022 ble det gjennomført 12 millioner bussreiser i Tromsø. Aldri før har så mange mennesker reist med buss i Nordens Paris. Kollektivandelen har økt fra 10 til 15 prosent fra 2014 til 2022. I samme periode har for øvrig bilandelen blitt redusert tilsvarende, og totalt ble det kjørt 3,9 % mindre i Tromsø i 2022 enn i 2016.

Mer enn 80 prosent av befolkningen i Tromsø mener nå at de har et godt eller svært godt kollektivtilbud der de bor. Dette er tall som er på linje med Oslo og Akershus. Kollektivbarometeret til Kollektivtrafikkforeningen viser også at tilfredsheten med busstilbudet i Tromsø har økt med 11 prosentpoeng siden 2016.

Raskere, enklere og bedre

I 2019 ble antall avganger økt med 26 prosent, samtidig kom det nye og moderne busser på vegen. Å redusere reisetiden med bussen har vært et viktig mål for Tenk Tromsø. Derfor har det blitt bygget kollektivfelt og gjort flere tiltak for å skape økt fremkommelighet for buss i trafikken. I tillegg har opprusting av snarveger, holdeplasser og fortau bidratt til økt tilgjengelighet til busstilbudet. Gode digitale tjenester og reduserte priser har også bidratt til å gjøre det enklere for flere å benytte seg av kollektivtilbudet.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.