Tenk Tromsø styrker fremkommeligheten for myke trafikanter ved store snøfall

Styringsgruppen i Tenk Tromsø har vedtatt medfinansiering av forsterket vinterdrift for myke trafikanter denne vinteren. De ekstra midlene skal brukes til hyppigere tråkking av lysløypa i Tromsømarka, og hyppigere bortkjøring av snø på utvalgte veistrekninger.

Tråkkemaskin lysløypa Tromsømarka sol snø vinter

Tenk Tromsø styrker fremkommeligheten for myke trafikanter ved store snøfall

Styringsgruppen i Tenk Tromsø har vedtatt medfinansiering av forsterket vinterdrift for myke trafikanter denne vinteren. De ekstra midlene skal brukes til hyppigere tråkking av lysløypa i Tromsømarka, og hyppigere bortkjøring av snø på utvalgte veistrekninger.

Siste oppdatering 12. des 2023, kl. 17:09

Publisert 12. des 2023

Tenk Tromsø har bevilget 8,7 millioner kroner fra byvekstavtalens belønningsmidler for å sørge for et bedre tilbud til myke trafikanter på vinterstid for sesongen 2023/2024. Midlene skal brukes til å tilrettelegge bedre ved store snøfall for de som går til fots, de som går på ski, de som ferdes med sykkel og de som reiser kollektivt.

-- Vi gleder oss over at så mange velger å reise til fots, på ski, med sykkel og med buss i Tromsø, og er glad for at vi nå kan tilrettelegge bedre for disse trafikantene. Gjennom forsterket vinterdrift for myke trafikanter på veinettet og i lysløypa ønsker vi å bidra til at det blir enklere å velge bort bilen på vei til jobb, skole og fritidsaktiviteter. Det sier Veronica Wiik som leder sekretariatet i Tenk Tromsø.

Forsterket vinterdrift i Tromsømarka

Syklist i lysløypa i Tromsømarka. Foto: Sigurd Salberg Pedersen.

På Tromsøya er det et godt utviklet lysløypenett som brukes aktivt sommer som vinter - til fots, på ski og med sykkel.

Tromsøværinger bruker løypenettet til å ta seg frem til jobb, skole, fritidsaktiviteter og andre aktiviteter.

Tenk Tromsø ønsker å tilrettelegge for disse trafikantene gjennom større forutsigbarhet for tråkkede løyper, selv ved større snøfall.

Satsingen inkluderer ekstra midler til å tråkke løyper oftere ved store snøfall, slik at Tromsømarka blir en forutsigbar ferdeselsåre også på vinterstid.

Det vil senere også være aktuelt å se på muligheter for denne typen tråkking også i de andre lysløypenettene på Kvaløya og på fastlandet.

Morgenrush i lysløypa ved Prestvannet.

Forsterket vinterdrift av veinettet

Det skal også bruke midler fra byvekstavtalen til å øke kapasiteten på bortkjøring av snø fra veinettet og i sentrumsområdene.

Ved store snøfall legges snøen normalt sett enten i grøfta eller i deponier under brøyting, mens bortkjøring skjer etter at det har sluttet å snø. Med økt bevilgning fra Tenk Tromsø, så kan Tromsø kommune øke kapasiteten på bortkjøring av snø på utvalgte strekninger på deres veinett og i sentrumsområdene.

Ved å fjerne snøen umiddelbart etter store snøfall bidrar vi til å unngå at bredden på veiene snevres inn gjennom at det hoper seg opp ranker mellom vei og fortau.

Det prioriteres forsterket vinterdrift på i overkant av 15 km vei på strekningene Dramsveien, Langnesbakken, Kirkegårdsveien, Kongsbakken, Stakkevollveien, Skippergata, Bispegata, Storgata, Vestregata, Kirkegårdsveien og Langnesbakken.

På sikt jobbes det for å tilrettelegge slik at fremkommeligheten for myke trafikanter på vinterstid er tilnærmet lik fremkommeligheten på sommeren.

Bortkjøring av snø. Foto: Tromsø kommune

For å komme raskt i gang med tiltak for å bedre fremkommeligheten for myke trafikanter gjelder bevilgningen til forsterket vinterdrift i første omgang for vinteren 2023/2024. Samtidig jobbes det med langsiktig forsterkning av vinterdrift for myke trafikanter.

Om Tenk Tromsø

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsforvalter i Troms og Finnmark og innbyggerne i Tromsø.

Tenk Tromsø består av en gruppe samferdselsprosjekter som samlet sett skal sørge for at veksten i antall hverdagsreiser i Tromsø skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport.

Stat, fylke og kommune gjennomfører prosjekter på sine veinett, for å tilrettelegge for endring i reisevaner.

Gjennom endring i reisevaner skal vi unngå vekst i trafikk med personbil målt opp mot personbiltrafikk i 2019. Vi skal samtidig bidra til reduksjon i klimagassutslipp, kø, støv og støy, i tillegg til å bidra til økt trafikksikkerhet og bedre trafikkflyt i Tromsø.

Sammen skal vi bidra til en fremtidsrettet by med bedre fremkommelighet for alle, en by med bedre luftkvalitet og mindre støy, en by som rommer vekst i antall hverdagsreiser samtidig som vi sikrer et godt bymiljø for alle.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.