Bydelsrådenes innspill til Tenk Tromsø

I januar har vi gjennom fire ettermiddager møtt de aktive bydelsrådene i Tromsø for å høre mer om de ulike bydelenes behov, deres ønsker om tilrettelegging på kort og lang sikt, og deres innspill til bruk av byvekstmidlene.

Samlebilde bydelsrådinnspill

Bydelsrådenes innspill til Tenk Tromsø

I januar har vi gjennom fire ettermiddager møtt de aktive bydelsrådene i Tromsø for å høre mer om de ulike bydelenes behov, deres ønsker om tilrettelegging på kort og lang sikt, og deres innspill til bruk av byvekstmidlene.

Siste oppdatering 19. feb 2024, kl. 14:24

Publisert 19. feb 2024

Bydelsrådene er innbyggernes nærmiljørepresentanter, og det er de som kjenner bydelens mobilitetsutfordringer best. Hva skal til i de enkelte bydelene for å øke bydelens reiseandel til fots, på sykkel og med kollektiv?

Vi inviterte bydelsrådene til å møtes for å snakke om deres erfaringer, og vi utfordret dem til å legge frem sine prioriterte behov.

Hvorfor møter vi bydelsrådene?

Tenk Tromsø er et firepartssamarbeid der stat, fylke, kommune og innbyggere jobber sammen for å skape en by med et miljøvennlig, effektivt og trygt transportsystem for alle.

Innbyggerne bidrar gjennom bompenger og reisevaneendringer, mens stat, fylke og kommune bidrar med finansiering og med gjennomføring av samferdselsprosjekter på eget veinett og innenfor egne ansvarsområder. Sammen skal vi sørge et bærekraftig transportsystem.

For å kunne tilrettelegge bedre for miljøvennlige reisevalg, så trenger vi kunnskap fra de som bor og reiser i de ulike bydelene . Hva mener de er de viktigste tiltakene i sin bydel for å øke andelen hverdagsreiser til fots, på sykkel og med kollektivtransport?

Hvilke «lavthengende frukter» har de i sine nærmiljø som vi kan hjelpe de med? Hvilke av de større prosjektene er viktige for de ulike bydelene?

Vi trenger kunnskap fra lokalmiljøene for å kunne tilrettelegge best mulig, og derfor er kontakten med bydelsrådene viktig for oss.

Bydelsrådenes innspill

Så hvordan mener bydelsrådene at vi best kan benytte midlene fra tidenes miljø- og samferdselssatsing i Tromsø?

Bydelsrådene fremhever alle at de har mange identifiserte behov i sine nærområder. De har forsøkt å hente frem utfordringer som ligger innenfor Tenk Tromsø sitt mandat (gange, sykkel, trafikksikkerhet, kollektivtransport og mobilitet), og fremhever at de presenterte behovene ikke er dekkende for alle bydelens behov.

Bydelsrådene håper og ber om at møtene med Tenk Tromsø skal føre til faktisk tilrettelegging, og ikke kun blir møtenotater. Vi løfter derfor bydelsrådenes innspill inn i Tenk Tromsø sine arbeidsgrupper, vi løfter innspillene inn i styringsgruppen i Tenk Tromsø og vi løfter innspillene ut i offentligheten – slik at vi alle kan jobbe for at vi skal kunne gjennomføre de innspillene som kan la seg realisere.

Kvaløysletta bydelsråd

 • Kvaløyforbindelse (beredskap)​​
 • Fotgjengeroverganger friluftsområder​​
 • Fotgjengeroverganger busstopp fylkesvei​​
 • Oppbygging internstier ​​
 • Avkjøring fra rundkjøring ved terminalen ned fra bruhodet​​
 • X-ruter til sentrum​​
 • Bussruter boligområdene​​
 • Mer fjerning av snø i trange boliggater

Tromsdalen bydelsråd

 • Anton Jakobsen veg: Skolevei for barn, innfartsåre til Fjellheisen, busstrase og hovedtrase - veien mangler fortau og er smal. Utfordringer kan på kort sikt tilrettelegges med åpning av buss-sluse i Isbjørnvegen og enveiskjøring fra sør til nord (evnt. bare turistbussene)
 • Innkjøring til TUIL Arena / skolevei / friluftsområder / turisttrafikk; veien er smal, mørk og mangler fortau. Behov for tilrettelegging gjennom nedjustering av fartsgrense til 30 sone hele veien, med gatelys langs strekningen, når det er utfordrende å bygge fortau her.
 • Ny skole: Behov for helhetlig tilrettelegging for infrastruktur, uansett lokasjon
 • Bedre tilrettelegging myke trafikanter over Tromsøbrua, spesielt for syklister og bedre merking / skilting

Kroken og omegn bydelsråd

 • Busstopp nedenfor Krokensenteret – hastetiltak​​ grunnet trafikksikkerhet.
 • Busstopp Lunheim vest – tiltak klart til gjennomføring, men må prioriteres
 • Gang- og sykkelvei Anton Borchs vei​​
 • Bedre busstilbud nord for Kroken​​
 • Gang- og sykkelvei Lunheim til Tomasjord (Evjenvegen til kryss Uranusvegen)​​
 • Busstopp Skjelnan

Sør-Tromsøya bydelsråd

 • Busstopp Solbakken
 • Busstopp Vangberg
 • Fotgjengeroverganger, intensivbelysning og midlertidige tiltak i forbindelse med økt trafikk grunnet tunnellstenging (frem til mer langsiktige tiltak er på plass)
 • Redusere fartsgrense fra 40 km/t til 30 km/t (forbi busstopp Solbakken)​​
 • Internvei Sør-Tromsøya - oppgradering og universell utforming​

Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd

 • Skippergata fra Jaklinsplass, inkludert Bruhodet:
  • Fotgjengerovergang med belysning og bedre merking
  • Fjerne kollektivfelt, Bredere fortau, Merking av fartsgrense, lavere fartsgrense, Muligens enveiskjørt eller kun åpning for busstrafikk
  • Bedre tilrettelegging for syklister
 • Krysset ved Bispegården
  • Fortau Haakon VII gate / Conrad Holmboesvei ned mot Idrettsvegen​​
  • Fortau Haakon VII gate opp mot snarvei i Conrad Holmboes veg
  • Forkjørsrett oppover Håkon VIIs gate
  • Opplyst og markert forgjengerfelt
 • Holtvegen
  • Gang og sykkelfelt Holtvegen: Barduvegen ned mot Kvaløyvegen​​
  • Bedre merkeing av 30-sonen
  • Fartsdempere
  • Lys langs Holtvegen​​
 • Sykkelpassasje parallelt med Dramsvegen
 • Lys langs snarvei mellom Bymyra Bhg og G/S Elverhøy​​
 • Lys langs snarvei ved Hochlinvegen til samisk barnehage​​
 • Universell utforming og sikkerhet sentrum (Skippergata v(Skansen)​​

Nordøya bydelsråd / Stakkevollan

 • Trafikksituasjonen rundt Bobla: Fotgjengerovergang uten intensivbelysning, lite oversiktlig, farlige kryssinger ​​på hyppig trafikkert vei
 • Området utenfor fotballbane, butikk og legekontor Stakkevollan/utsikten – uoversiktlig og trenger et løft​​
 • Fotgjengerovergang Hansine Hansensveg​​
 • Arm fra Stakkevollan til lysløypenettet trenger breddeutvidelse for å ha plass til den økte bruken​​

Hamna bydelsråd

 • Gang og sykkelveg rundt Nordøya, farlige punkter og manglende løsning i dag. 
 • Flere bussavganger, rute 32.​
 • Direkteruter til sentrum.​
 • Trafikksikkerhet rundt Solneset skole, belysning, holdeplass, lysregulert
 • Manglende leskur Coop Extra og Berglivegen

Tusen takk til bydelsrådene som bruker sin fritid på å engasjere seg i å forbedre egen bydel på vegne av alle som bor der!!

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.